Voorlopige Deelnemerslijst Masterclass: Strategie en Innovatie Woningcorporaties

 Het nieuwe Van der Valk Hotel Utrecht Zuid

Functie Organisatie
Lid RvC Woonvizier
Advocaat Legaltree
Lid RvC Ws. Wierden en Borgen
Voorzitter RvC Woningbelang Valkenswaard
Tax Senior Manager PwC Belastingadviseurs N.V.
Hoogleraar Housing Systems TU Delft
Directeur Bestuurder Lefier
Directeur Seminars op Maat
Directeur-Bestuurder Volkshuisvesting Arnhem
Voorzitter RvC Woningbouwvereniging de Sleutels
Adjunct-Directeur Stichting Mozaïek Wonen
Directeur-Bestuurder Woongoed Zeist
Directeur-Bestuurder Dunavie
Hoogleraar Organisatieverandering Tias Tilburg
Directeur-Bestuurder Woningstichting Maasvallei
Lid RvC Stichting Acantus
Directeur-Bestuurder Woonforte
Directeur Bestuurder ZVH
CFO Staedion
Directeur-bestuurder Bo-Ex
Proces Facilitator Woningstichting Maasvallei
Partner Hoffman Krul & Partners
Voorzitter RvC Woningbouwvereniging "Beter Wonen"
Business controller Ymere
Lid RvC Woonservice Meander
Commissaris SCW
Associate Seminars op Maat
Directeur-Bestuurder Woonstichting Vryleve
Commissaris Stichting DUWO
Directeur Bestuurder Woonstichting Valburg
Accountmanager WSW
Directeur-Bestuurder Woningstichting St. Joseph
Lid Raad van Commissarissen WOV Oostzaan
Lid RvC Woonservice Westerbork
Directievoorzitter De Woonplaats
Coördinator Seminars op Maat
Senior Adviseur Financiën en Bedrijfsvoering BMC
Directeur-Bestuurder Compaen
Lid Raad van Bestuur Rochdale
Lid RvC Van Alckmaer voor Wonen
Directeur-Bestuurder Woningbelang
Beleidsadviseur / Bestuurssecretaris Rhenam Wonen
Directeur-Bestuurder Woonstichting Patrimonium
Bestuurder Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale
Directeur-Bestuurder Wonen Limburg
Lid RvC Waterweg Wonen
Voorzitter RvC Van Alckmaer voor Wonen
Directeur Bestuurder Stadlander
Directeur-Bestuurder Rhenam Wonen
Coördinator Financiën Leystromen
Lid RvC Woningstichting Weststellingwerf
Beleidsadviseur Woningstichting Maasvallei Maastricht
Directeur-Bestuurder FidesWonen
Directeur-Bestuurder Woonstichting Triada
Directeur-Bestuurder Woonplus Schiedam
Directeur-Bestuurder Stichting DUWO
Voorzitter RvC Woningbouwvereniging St. Willibrordus
Hoogleraar Organisatiekunde TU Eindhoven
Directeur Bestuurder WoonGoed2-Duizend
Voorzitter Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW)
Manager Beleid en Informatie Woonstichting De Key