Voorlopige Deelnemerslijst Verduurzaming en Economie

 van de Valk Hotel Utrecht-Zuid (13.00-18.00)

Functie Organisatie
Directeur Seminars op Maat
Controller Velison Wonen
Directeur bestuurder Woningstichting GoedeStede
Senior adviseur Finance Ideas
Adviseur Stroomversnelling
Hoogleraar Housing Management TU Delft
Directeur-Bestuurder Mozaïek Wonen
Manager 3b Wonen
Bestuurder Financiën Portaal
Commercieel Directeur Aareon Nederland B.V.
Adviseur Duurzaamheid Woonkwartier
Directeur-Bestuurder Delta Wonen
Duurzaam Financieel Consultant Hofmeier
Directeur-Bestuurder Woningstichting Heteren
Vicevoorzitter Raad van Toezicht Rhiant
Em. Hoogleraar Volkshuisvesting en lid RvC Goede Stede Goede Stede
Adviseur 3B Wonen
Senior Planeconoom Gemeente Utrecht
Consultant Aareon Nederland B.V.
Directeur-Bestuurder Kennemer Wonen
Directeur-Bestuurder Woningstichting HEEMwonen
Manager Strategie en Beleid St. Bo-Ex '91
Professor Future Energy Systems TU Delft
Directeur-Bestuurder Woonmeij