Voorlopige Deelnemerslijst Huisvesting voor ouderen in perspectief

 Zalencentrum Vredenburg (naast het Centraal Station van Utrecht)

Functie Organisatie
Directeur-Bestuurder De Woningstichting
Directeur Seminars op Maat
Voorzitter Raad van Bestuur Woonzorg Nederland
Adjunct Directeur Mozaiek Wonen
directeur bestuurder Woonservice IJsselland
Regisseur Sociaal Domein Vidomes
Directeur Bestuurder Domesta
Adviseur Wonen met Zorg Bijvanck Advies
Lid Raad van bestuur Aafje thuiszorg huizen zorghotels
Regio Manager Brabant Zorg
Doorstroomconsulent Stadlander
Senior Projectleider Platform 31
Adviseur Lang zult u Wonen