Voorlopige Deelnemerslijst De Auditcommissie bij Woningcorporaties

 van der Valk Hotel Winthonttlaan 4-6 Utrecht Zuid (09.30-16.30)

Functie Organisatie
Manager Financiën & Bedrijfsvoering GroenWest
Coördinator ICT en Presentatietechniek Seminars op Maat
CFO Eigen Haard
Manager Financien Velison Wonen
Manager Business & Projectcontrol Woningstichting Eigen Haard
Associate Seminars op Maat
Voorzitter Auditcommissie RvC Nijestee
Directeur-bestuurder Woonkwartier
Directeur Seminars op Maat
Bestuurder Wooncompas
Financieel Interim Manager-Controller Zelfstandig aAviseur
Lid Raad van Commissarissen en Auditcommissie Woonwaarts
Adviseur Bröring Advies
Directeur-Bestuurder Poort6
Directeur Financien en Informatiemanagement Dudok Wonen
Lid Raad van Commissarissen Dunavie
Controller Zeeuwland
Organisatie controller Dudok Wonen
Lid Raad van Commissarissen GroenWest
Lid Raad van Commissarissen ProWonen
lid RvC en voorzitter Auditcommissie Wonen Noordwest Friesland
RvC lid Poort 6
lid Auditcommissie Zeeuwland
Lid Raad van Commissarissen Trudo
Concern Controller Accolade
Lid RvC - Voorzitter AC SSW
Manager Financiën en Informatievoorziening Wold & Waard
Concerncontroller Haag Wonen
Lid AC Vestia
Controller QuaWonen
Finance Manager Hofmeier
Directeur-Bestuurder Het Gooi en Omstreken
Lid Raad van Commissarissen Woonstichting Langedijk
Commissaris RvC Tiwos
Lid Auditcommissie Woonwaard en Volkshuisvesting
Lid RvC en Lid Auditcommissie Woonservice IJsselland
Directeur-Bestuurder Patrimonium Woonservice
Business - Controller Laurentius
Voorzitter Raad van Bestuur Woningstichting Eigen Haard
Commissaris Rondom Wonen
Directeur LIST Amsterdam
Controler Wst. Maasvallei
Voorzitter Auditcommissie Zo Wonen
Directeur-Bestuurder Woonlinie
Controller Oosterpoort Wonen
Lid RvC Veluwonen
Directeur-Bestuurder Trudo
Concerncontroller Woonconcept
Lid van Raad van Commissarissen Woningstichting de Zaligheden
Voorzitter AuditCie - Adviseur Wormer Wonen
Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie ZVH
Directeur-Bestuurder Wold & Waard
Manager F&C Volkshuisvesting Arnhem
Interim Controller Koolhaas Public Control
lid Auditcommissie Zeeuwland
Directeur Vereniging van Effectenbezitters
Lid RvC voorzitter Auditcommissie Acantus
Lid Auditcommissie Oosterpoort Wooncombinatie
Voorzitter Raad van Commissarissen De Alliantie
Lid Raad van Commissarissen Habion
Lid Raad van Bestuur Vidomes
Manager Bedrijfsvoering Woningstichting Compaen
Business Specialist Ortec Finance
Bedrijfscontroller Stichting Area
R van C lid Zo Wonen
Lid Raad van Toezicht Stichting Duivenvoorde
Directeur-Bestuurder Rhiant Wonen
Manager Vastgoed Velison Wonen
Lid Raad van Commissarissen L'escaut Woonservice
Controller Poort6
lid RvC- vz AC Woonforte
lid Raad van Commissarissen Wassenaarsche Bouwstichting
Lid Raad van Toezicht Laurentius
Lid Raad van Commissarissen Habion Vastgoed Zorgsector
Directeur Bestuurder Woonwaarts
Lid RvC - Hoofd AC Pre Wonen
Beleidsmedewerker NBA
Manager Bedrijfsvoering Viverion
Lid Raad van Commissarissen Tiwos
Commissaris en Lid Auditcommissie Woningstichting Den Helder
lid RvC en lid AC Stichting Purmerendse Scholengroep
Lid Raad van Commissarissen Woonwaard
Lid RvC en AC Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken
lid Raad van Commissarissen Dunavie
Voorzitter Auditcommissie Portaal en Intermaris
Bestuurslid Financiën Woningcorporatie Plicht Getrouw
Coördinator Seminars op Maat
Lid RvC en Voorzitter Auditcommissie l'escaut woonservice
Lid Raad van Commissarissen en Auditcommissie deltaWonen
Lid Raad van Commissarissen Stadlander
Adviseur Tink Iris
Directeur Bedrijfsdiensten Stadlander
Voorzitter Branchegroep Woningcorporaties BDO
Hoogleraar Accounting en Management Control Radboud Universiteit
Internal Auditor Staedion
Lid Raad van Commissarissen QuaWonen
Lid Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg
Directeur-Bestuurder Zeeuwland
Voorzitter Raad van Commissarissen Trudo
Concerncontroller Woonwaard
Lid Raad van Commissarissen RK Woningbouwvereniging Zeist
Lid Auditcommissie Zeeuwland