Voorlopige Deelnemerslijst Videoseminar: Woningcorporaties tijdens de Coronacrisis (terugkijken)

 Is opgenomen bij Rochdale op 16 april 2020

Functie Organisatie
Commissaris Eemland Wonen in de zaal
Voorzitter RvC Mitros Mitros in de zaal
Directeur de Woningstichting in de zaal
communicatieadviseur de Alliantie in de zaal
directeur bestuurder woonvizier in de zaal
Lid RvB Mozaiek Wonen in de zaal
Voorzitter RvC Elan Wonen in de zaal
Voorzitter RvC Woonstichting Hulst in de zaal
Voorzitter RvC Woningcorp Het Gooi en Omstreken in de zaal
Directeur-bestuurder Sité Woondiensten in de zaal
Bestuurder Woonstichting De Key in de zaal
Voorzitter Raad van Toezicht Pré Wonen in de zaal
directeur-bestuurder Woningstichting SWZ in de zaal
Directeur-bestuurder Stichting Woningbeheer De Vooruitgang in de zaal
Vz Auditcie financiën Mitros in de zaal
Directeur Seminars op Maat in de zaal
Bestuurvoorzitter Woonzorg Nederland in de zaal
Commissaris Rondom Wonen in de zaal
RvC Woonveste in de zaal
Voorzitter RvC Woonstjichting Sint Joseph in de zaal
Voorzitter Raad van Bestuur Rochdale in de zaal
Lid Raad van Commissarissen Sint Joseph Almelo in de zaal
Directeur-bestuurder Poort6 in de zaal
RvC Destion in de zaal
Directeur Finance Ideas in de zaal
voorzitter RvC Woondiensten Aarwoude in de zaal
directeur-bestuurder Thús Wonen in de zaal
Directeur-bestuurder Woonstichting JOOST in de zaal
Lid RvC De Woonmensen in de zaal
directeur-bestuurder Ressort Wonen in de zaal
Lid Raad van Bestuur Woonpunt in de zaal
Commissaris Woningbouwvereniging Arnemuiden in de zaal
lid RvC Stichting Thus Wonen in de zaal
directeur-bestuurder QuaWonen in de zaal
Concern Controller Beveland Wonen in de zaal
lid RvC Woonpartners in de zaal
Commissaris RvC Woonstichting Langedijk in de zaal
lid RvC Tiwos in de zaal
Voorzitter RvC Sité Woondiensten in de zaal
Lid RvC STJA in de zaal
Voorzitter RvC DeltaWonen in de zaal
Voorzitter RvC Woonwaard Noord Kennemerland in de zaal
Directeur-Bestuurder De Alliantie in de zaal
lid raad van commissarissen St. Woonservice IJsselland in de zaal
commissaris Elkien in de zaal
commissaris Jutphaas Wonen in de zaal
Directeur bestuurder Woonservice IJsselland in de zaal
commissaris Gooi&omstreken in de zaal
bestuursvoorzitter eigen haard in de zaal
lid Raad van Commissarissen Ressort Wonen in de zaal
Voorzitter RvC Woonkwartier in de zaal
Makelaar Wonion in de zaal
Lid RvC Sité Woondiensten in de zaal
Commissaris Eigen Haard in de zaal
Commissaris De Woningraat in de zaal
Directievoorzitter Mitros in de zaal
Directeur-Bestuurder Wold & Waard Woonservice in de zaal
Directeur bestuurder Van Alckmaer voor Wonen in de zaal
directeur bestuurder TBV Wonen in de zaal
Voorzitter raad van commissarissen QuaWonen in de zaal
voorzitter RVC woonstichting Meander in de zaal
Voorzitter RvC HW Wonen in de zaal
commissaris Stichting Destion in de zaal
Voorzitter Raad van Commissarissen WoonFriesland in de zaal
directeur-bestuurder Woningcorporatie Beter Wonen in de zaal
Afdelingshoofd Woningcoporaties Autoriteit Woningcorporaties in de zaal
Voorzitter RvC Woningbedrijf Velsen in de zaal
Voorzitter RvC Woningbedrijf Velsen in de zaal
Lid RvC De Woningraat in de zaal
directeur-bestuurder Chr. Woonstichting Patrimonium in de zaal
Commissaris Kennemer Wonen in de zaal
Directeur-bestuurder Wst. Putten in de zaal
Bestuurder-voorzitter Wonen Wittem in de zaal
Bestuurder Wooninc. in de zaal
Lid RvC Bouwvereniging Onze Woning in de zaal
Directeur-bestuurder Groen Wonen Vlist in de zaal
Lid RvC Woonstichting Centrada in de zaal
Manager Bedrijfsvoering Stichting Woonpartners in de zaal
Bestuursvoorzitter Waarborgfonds Sociale Woningbouw in de zaal
RvC lid Mitros in de zaal
lid raad van commissarissen Krijtland Wonen in de zaal
Vice voorzitter Raad van Commissarissen Triada in de zaal
directeur-bestuurder Woonstichting De Zes Kernen in de zaal
Voorzitter Raad van Commissarissen Woonstichting Valburg in de zaal
manager Wonen Haag Wonen in de zaal
lid RvC SOR in de zaal
Directeur-bestuurder De Woningraat in de zaal
Directeur-bestuurder Woningstichting de Zaligheden in de zaal
Directeur bestuurder Acantus in de zaal
lid Raad van Commissarissen WoonFriesland in de zaal
Lid RvC Alwel in de zaal
Directeur-bestuurder Lek en Waard Wonen in de zaal
Vice voorzitter RvC Stichting Eelderwoningbouw in de zaal
lid RvC Woningstichting Den Helder in de zaal
directeur-bestuurder Woningstichting Naarden in de zaal
Voorzitter rvt Woningstichting Anna Paulowna in de zaal
Algemeen Directeur Helder Vastgoed BV in de zaal
Directeur-bestuurder Veluwonen in de zaal
Directeur bestuurder IJsseldal Wonen in de zaal
Directeur-bestuurder Ons Huis in de zaal
Voorzitter RvC Woonstichting Gendt in de zaal
Directeur-Bestuurder Woonmeij in de zaal
Voorzitter RvC Samenwerking Slikkerveer in de zaal
Bestuurder Woonkracht10 in de zaal