Voorlopige Deelnemerslijst Innovaties in externe verantwoording bij woningcorporaties (terugkijken tot 31-1-2021)

 Is opgenomen bij Woonzorg Nederland op 3 juni 2020

Functie Organisatie
Financial Controller Stichting Volkshuisvesting Arnhem in de zaal
Manager Financiën en Bedrijfsvoering GroenWest online
Manager Wonen SOR online
controller Woonveste online
Bestuurder Woonvizier online
Directeur-Bestuurder De Sleutels online
Manager Control De Alliantie in de zaal
Bestuurder Woonstichting De Key in de zaal
Vice vz RvC Mitros in de zaal
Directeur Seminars op Maat online
Controller Woonstede online
Voorzitter Bestuur Woonzorg Nederland online
Manager Financien Woningstichting Veluwonen online
Manager Financiën & ICT WoonInvest online
Controller De Alliantie online
Directeur-Bestuurder Stichting Poort6 online
Lid Raad van Commissarissen Destion in de zaal
directeur Finance Ideas online
Directeur-Bestuurder Woningbouwvereniging St. Willibrordus in de zaal
Specialist Financial Accounting Woningstichting Servatius online
directeur-bestuurder Thús Wonen online
Manager Bedrijfsvoering Woningstichting Putten in de zaal
Bestuurder Dubbeldam Advies online
Bestuurder Dubbeldam Interim & Advies in de zaal
Manager Financiën en Ondersteuning Wierden en Borgen in de zaal
Manager Bedrijfsvoering Woonveste online
Manager Bedrijfsvoering Antares in de zaal
Lid RvC Woningbouwvereniging Arnemuiden online
Vice-vz en lid RvC en lid AC Stichting Thús Wonen online
Manager Bedrijfsbeheer Oostwest Wonen online
Commissaris RvC Woonstichting Langedijk in de zaal
Manager Strategie Woonzorg Nederland online
CFO ai Hartman Advies online
Directeur bestuurder Stichting Thuisvester online
Makelaar Wonion online
financial controller Woningstichting Domijn online
lid RvC Veluwonen online
Lid RvC Sité Woondiensten in de zaal
Bestuurder Trudo in de zaal
Bestuurder Trudo online
Teamleider planning & control Wooninc. online
Adviseur Waardesturing Lefier in de zaal
Assistent Controller Stichting Woonconcept online
Directeur VTW online
bestuurder Wold & Waard online
Beleidsmedewerker BZK online
Hoofd Verslaglegging Helder Vastgoed BV in de zaal
Financieel Professional De Goede Woning in de zaal
Directeur Financiën & Bedrijfsvoering Intermaris in de zaal
Directeur-bestuurder Van Alckmaer online
Directeur bestuurder Christelijke Woningstichting Patrimonium online
Financieel directeur Helder Vastgoed BV in de zaal
Financieel adviseur Woonwaarts online
Toezichthouder Centrada in de zaal
Lid RvC Woonstiichting De Zes Kernen online
commissaris Stichting Destion in de zaal
Directeur Bestuurder woningstichting Compaen in de zaal
Manager Financiën & Control Mitros online
Medewerker Financiën Woonforte in de zaal
Financieel Adviseur Baston Wonen in de zaal
Manager Mercatus in de zaal
Lid rvc Woningbedrijf Velsen in de zaal
Teamleider Financiën Stichting Thuisvester in de zaal
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Rhiant online
Informatie Analist Domein Financieel Itris BV online
Lid van RvC Woonforte online
Beleidsmedewerker financiën Woonbedrijf Westvoorne online
Manager financien Beveland Wonen online
Manager Financiën en Vastgoed De Woonschakel online
RvT Bvow in de zaal
Lid Raad van Bestuur CFO Woonzorg Nederland online
Ondernemer Roohorst Consult in de zaal
Beleidsadviseur Stichting !WOON online
Senior Controller De key online
Directeur-Bestuurder WonenBreburg in de zaal
Directeur-Bestuurder WST De Zes Kernen online
Directeur-Bestuurder Heuvelrug Wonen online
Financial Controller Woonzorg Nederland online
Medewerkster Financiën en Control Stichting Mijande wonen online
lid RvC en voorzitter AC Woningstichting Portaal online
Manager Financiën Stichting Woontij online
Directeur bestuurder De Woningraat in de zaal
Directeur-bestuurder Woningstichting Naarden online
em. Hoogleraar Accounting en Control KUN Nijmegen online
Commissaris Heemwonen in de zaal
Manager Bedrijfsvoering Chr Woongroep Marenland online
Controller Fien Wonen online
Commissaris Woonstichting Gendt online
Directeur-Bestuurder Ons Huis online
Voorzitter RvC Woonstichting Gendt online
directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Maarn online
Voorzitter RvC Wbv Samenwerking Slikkerveer online
Partner Woningcorporaties PwC online
RvC Voorzitter Audit en Investeringscommissie SSH in de zaal