Voorlopige Deelnemerslijst Terugkijken Videoseminar: Innovaties in externe verantwoording bij woningcorporaties

 Is opgenomen bij Woonzorg Nederland op 3 juni 2020 (terugkijken is mogelijk tot 31 juli 2020)

Functie Organisatie
Manager Financiën en Bedrijfsvoering GroenWest
ict test
Manager Wonen SOR
controller Woonveste
Bestuurder Woonvizier
Directeur-Bestuurder De Sleutels
Manager Control De Alliantie
Vice vz RvC Mitros
Directeur Seminars op Maat
Controller Woonstede
Voorzitter Bestuur Woonzorg Nederland
Manager Financien Woningstichting Veluwonen
Manager Financiën & ICT WoonInvest
Controller De Alliantie
Directeur-Bestuurder Stichting Poort6
directeur Finance Ideas
Specialist Financial Accounting Woningstichting Servatius
directeur-bestuurder Thús Wonen
Manager Bedrijfsvoering Woningstichting Putten
Bestuurder Dubbeldam Advies
Manager Bedrijfsvoering Woonveste
Lid RvC Woningbouwvereniging Arnemuiden
Vice-vz en lid RvC en lid AC Stichting Thús Wonen
Manager Bedrijfsbeheer Oostwest Wonen
Commissaris RvC Woonstichting Langedijk
Manager Strategie Woonzorg Nederland
CFO ai Hartman Advies
Directeur bestuurder Stichting Thuisvester
Makelaar Wonion
financial controller Woningstichting Domijn
lid RvC Veluwonen
Bestuurder Trudo
Teamleider planning & control Wooninc.
Adviseur Waardesturing Lefier
Assistent Controller Stichting Woonconcept
Directeur VTW
bestuurder Wold & Waard
Beleidsmedewerker BZK
Directeur-bestuurder Van Alckmaer
Directeur bestuurder Christelijke Woningstichting Patrimonium
Financieel adviseur Woonwaarts
Lid RvC Woonstiichting De Zes Kernen
commissaris Stichting Destion
Manager Financiën & Control Mitros
Medewerker Financiën Woonforte
Lid rvc Woningbedrijf Velsen
Teamleider Financiën Stichting Thuisvester
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Rhiant
Lid van RvC Woonforte
Beleidsmedewerker financiën Woonbedrijf Westvoorne
Manager financien Beveland Wonen
Manager Financiën en Vastgoed De Woonschakel
Lid Raad van Bestuur CFO Woonzorg Nederland
Beleidsadviseur Stichting !WOON
Senior Controller De key
Directeur-Bestuurder WST De Zes Kernen
Directeur-Bestuurder Heuvelrug Wonen
Financial Controller Woonzorg Nederland
Medewerkster Financiën en Control Stichting Mijande wonen
lid RvC en voorzitter AC Woningstichting Portaal
Manager Financiën Stichting Woontij
Directeur-bestuurder Woningstichting Naarden
em. Hoogleraar Accounting en Control KUN Nijmegen
Commissaris Heemwonen
Manager Bedrijfsvoering Chr Woongroep Marenland
Controller Fien Wonen
Commissaris Woonstichting Gendt
Directeur-Bestuurder Ons Huis
Voorzitter RvC Woonstichting Gendt
directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Maarn
Voorzitter RvC Wbv Samenwerking Slikkerveer
Partner Woningcorporaties PwC