Voorlopige Deelnemerslijst Financieel Beleid Woningcorporaties

 Van der Valk Hotel, Winthontlaan 2-4, Utrecht Zuid (09.30- 16.30)

Functie Organisatie
Directeur-Bestuurder Wonen Vierlingsbeek online
Teamleider C&I Beter Wonen Almelo online
Business Controller Plavei in de zaal
Lid RvC Vecht & Omstreken in de zaal
Partner Share Impact Accountants BV in de zaal
Coördinerend inspecteur Aw Autoriteit Woningcorporaties online
Directeur Finance en Control Stichting Ymere in de zaal
Controller Woonveste online
Directeur-Bestuurder Wooncorporatie De Goede Woning in de zaal
Directeur Woonbedrijf online
Lid RvC en voorzitter AC RvC Mozaïek Wonen online
Controller DeltaWonen online
Manager Financiën Woonkracht10 online
Risico manager Waarborgfonds Sociale Woningbouw online
Director PwC online
Manager Business Control Eigen Haard online
Adviseur Fiscaliteit Mooiland online
Associate Seminars op Maat in de zaal
Directeur-Bestuurder Woningstichting De Volmacht online
Controller Acantus online
Directeur-bestuurder Stichting Woningbeheer De Vooruitgang in de zaal
Directeur MaasWonen online
Manager FA & ICT Stichting De goede Woning online
Directeur-Bestuurder Plavei in de zaal
RvC Woningstichting Maasdriel online
Director Financial Advisory - Real Estate Deloitte in de zaal
Researcher Seminars op Maat online
Directeur Seminars op Maat in de zaal
Eigenaar Peddy in de zaal
Senior Finance and Control 3B wonen online
Controller Woonstede in de zaal
Bestuurslid WOV Oostzaan online
Bestuurder Wooncompas online
Senior Consultant EY Advisory Netherlands LLP in de zaal
Partner Accent Advies in de zaal
Manager Planning & Control SSH online
Directeur-Bestuurder Woningstichting Anna Paulowna online
commissaris Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl online
directeur-bestuurder Veluwonen online
Directeur Wonen Finance Ideas online
Directeur Financiën en Informatiemanagement Dudok Wonen online
em. Hoogleraar Volkshuisvesting VU en ASRE in de zaal
Lid Raad van Commissarissen Stichting Dunavie online
Senior Manager BDO in de zaal
Directeur-Bestuurder Woonstichting JOOST online
Sr Financieel Economisch Medewerker Woonstichting De Kernen online
Lid RvC De Woningstichting online
Directeur Wbv Beter Wonen online
Business controller Omnia Wonen online
Financieel Strateeg Zayaz in de zaal
RvC-lid Wonen Noordwest Friesland online
Senior Manager EY Advisory Netherlands LLP in de zaal
Manager Bedrijfsvoering Woonstichting Groninger Huis online
Manager Bedrijfsvoering IJsseldal Wonen in de zaal
Adviseur Finance Ideas in de zaal
Senior Manager Audit KPMG Accountants N.V. in de zaal
Lid RvC SSW in de zaal
Hoogleraar Vastgoedfinanciering Universiteit van Maastricht in de zaal
Manager Bedrijfsvoering Woonveste online
Manager Bedrijfsvoering CFO Antares online
Treasury Adviseur Networking Consultants in de zaal
Coördinerend inspecteur Autoriteit woningcorporaties online
Lid Raad van Commissarissen Woningstichting Naarden online
Senior Manager Audit KPMG in de zaal
Manager Bedrijfsvoering & Financien Acantus online
Vastgoedeconoom Rochdale online
Directeur - Bestuurder Brederode Wonen online
Controller Wooninc. online
Senior Analist Financieel Beleid ZOwonen online
Directiecontroller Havensteder in de zaal
Directieadviseur De Alliantie online
Manager Bedrijfsvoering OostWest Wonen online
Commissaris RvC Woonstichting Langedijk online
Directeur Raeflex in de zaal
Mdw Planning & Control Woonstichting Gendt in de zaal
Bestuurder Woonkracht10 online
Partner KPMG in de zaal
Directeur-Bestuurder St LEKSTEDEwonen in de zaal
Beleidsadviseur huurderskoepels Stichting !WOON in de zaal
Manager Financiën Woonstichting Stek online
Directeur-Bestuurder Patrimonium woonservice online
Lid Raad van Commissarissen - -auditcommissie - Elkien in de zaal
Bestuursvoorzitter Eigen Haard online
Procesmanager Deelnemingen Gemeente Den Haag online
RVC lid De Vooruitgang online
Controller Woonwaarts online
Controller Hofmeier online
Controller Servatius online
Business Controller Baston Wonen online
Procescontroller Talis online
Manager Bedrijfsvoering Woonwaard online
Directeur-bestuurder WoonFriesland online
Manager Financiën Woningcorporatie De Woonplaats online
Concern Controller Nester online
Bestuurder Woonopmaat in de zaal
Manager Financiën en ICT Woningstichting GoedeStede online
Controller Oosterpoort online
Senior accountmanager Public Finance BNG bank online
Financial controller Omnia Wonen online
Bestuurder Pré Wonen online
Bestuurder Mooiland in de zaal
CFO Trudo in de zaal
Directeur Financiën & Bedrijfsvoering Stichting Wonen Zuid online
Business Controller Patrimonium woonservice online
Manager Financiën Openbaar Belang online
Manager Bedrijfsvoering Woonpalet Zeewolde online
Lid Bestuur Waarborgfonds Sociale Woningbouw in de zaal
Lid RvC Plavei in de zaal
Procescontroller Vastgoed Stichting Talis online
Senior medewerker Rapportage & Analyse Leystromen online
Controller Woonstichting Charlotte van Beuningen online
Voorzitter Raad van Toezicht Laurentius online
Treasurer Stichting Dudok Wonen in de zaal
Directeur-Bestuurder SallandWonen online
Directeur bestuurder Van Alckmaer voor Wonen online
Financieel Directeur Helder Vastgoed BV online
Directeur Bedrijfsvoering en Financiën Wooncompas online
Commissaris Rijnhart wonen in de zaal
Directeur Bedrijfsvoering WoonFriesland online
Financieel adviseur Woonwaarts online
Partner Notaris AKD in de zaal
Ontwikkelingsmanager AM in de zaal
Business Controller Mitros in de zaal
Treasuryadviseur Thésor online
Business Specialist Ortec Finance online
CFO Mooiland in de zaal
Commissaris Stichting Habion in de zaal
Business Controller Volkshuisvesting Arnhem online
Manager Financiën & Control Mitros in de zaal
Lid Raad van Bestuur Rochdale online
Directeur-Bestuurder Woningstichting Heteren online
Manager bedrijfsvoering Woningstichting Compaen in de zaal
Bestuurder Dunavie online
Financieel Adviseur Baston Wonen online
Concern controller Woonbedrijf ieder1 in de zaal
Financial Controller ProWonen online
Directeur Videobird in de zaal
Financieel beleidsadviseur Woningstichting Rochdale online
Directeur-Bestuurder Woningcorporatie Beter Wonen online
Manager Bedrijfsvoering KleurrijkWonen in de zaal
Hoofd Woningcorporaties Autoriteit Woningcorporaties online
Team coördinator Business Control Stichting Pré Wonen in de zaal
Vicevoorzitter RvC Woonkracht10 online
Lid RvC De Key online
Beleidsmedewerker Ruimte Gemeente Epe online
Directeur Financiën en Bedrijfsvoering Pré Wonen online
Directeur-Bestuurder Chr. Woonstichting Patrimonium online
Directeur Bestuurder Stichting Uithuizer Woningbouw online
Raad van Commissaris Stichting QuaWonen online
Manager Bedrijfsvoering Woondiensten Aarwoude in de zaal
Beleidsadviseur Financiën Thús Wonen in de zaal
Directeur-Bestuurder Woonstichting Hulst online
Treasury Adviseur Thesor online
Directeur Bestuurder Parteon in de zaal
Beleidsmedewerker Financiën Woonbedrijf Westvoorne online
Business Controller Provides online
CFO Woonzorg Nederland in de zaal
Accountmanager WSW online
Manager Bedrijfsvoering en Financiën INTERIM4U in de zaal
Directeur-bestuurder Woningstichting Tubbergen online
Business Controller Vechtdal Wonen online
Beleidsmedewerker Financiën Stichting Plavei online
Manager Finance & Control en Informatisering & Automatisering Woningcorporatie Domijn online
Manager Bedrijfsvoering Stichting Woonpartners online
Voorzitter Auditcommissie Stichting Leystromen in de zaal
Directeur-Bestuurder Financiën en Bedrijfsvoering Accolade online
Manager Bedrijfsvoering & Financien Ons Huis Woningstichting Apeldoorn online
Teammanager Financien GroenWest online
Controller Openbaar Belang online
Commissaris Hoofd AC Pré Wonen online
Senior controller De Key online
Lid RvC Mitros online
Financial controller Woonbedrijf online
Manager Portfolio & Bedrijfsvoering Viverion online
Controller Viverion online
Bestuurder HW Wonen online
Partner Lichthuys in de zaal
directeur-bestuurder Woonpartners online
Directeur-bestuurder Woonstichting De Zes Kernen online
Financieel Vastgoedanalist Stichting Woonconcept online
Directeur-Bestuurder Heuvelrug Wonen online
Concern Controller Woningcorporatie Zayaz in de zaal
Directeur-Bestuurder Woonstichting Zaam Wonen online
Accountmanager Public Finance BNG bank online
Treasurer Wonen Zuid online
Lid Raad van Toezicht De Samenwerking online
Financieel Controller Bergopwaarts online
Teamleider Financien Mozaïek Wonen online
Strategisch Adviseur Planning en Control Vivare online
Manager Bedrijfsvoering Woonopmaat online
Business Controller Auditor Woonmeij online
Directeur-Bestuurder Woningstichting de Zaligheden online
Divisiecontroller Haag Wonen online
Teamleider Planning & Control KleurrijkWonen online
Directeur Wonen Ministerie van BZK in de zaal
RvC St. Woningbeheer De Vooruitgang online
Directeur-bestuurder Idealis online
senior medewerker financiën Thús Wonen in de zaal
Lid RVC Woningstichting Den Helder online
Directeur - Bestuurder Stichting Eelder Woningbouw online
Directeur Finance & Control Woningstichting Eigen Haard in de zaal
Concern Controller Woonstichting JOOST online
Directeur Bedrijfsdiensten Stadlander online
Manager bedrijfsvoering Woonstichting Gendt in de zaal
Accountmanager WSW online
Voorzitter RvC Plavei in de zaal
lid Raad van Commissarissen Stichting Dunavie in de zaal
Manager Financien Woonstichting Hulst online
Manager Financiële Analyse Wonen Zuid online
Directeur-Bestuurder Kennemer Wonen online
Algemeen directeur Helder Vastgoed BV in de zaal
Manager Bedrijfsvoering SWZ online
Directeur Bestuurder Elkien online
Directeur-Bestuurder De Bouwvereniging online
Partner Deloitte online
Treasurer Controller Haag Wonen online
Senior Medewerker Rapportage & Analyse Leystromen online
Medewerker Financiële Planning SallandWonen online
Associate Partner Vanberkel Professionals in de zaal
Portefeuillemanager Viverion online
Directeur-Bestuurder Woningbouwvereniging Maarn online
Afdelingshoofd corporaties Ministerie van BZK in de zaal