Voorlopige Deelnemerslijst Financieel Beleid Woningcorporaties

 Van der Valk Hotel, Hinthorstlaan 2-4, Utrecht Zuid (09.30- 16.30)

Functie Organisatie
Director Financial Advisory - Real Estate Deloitte in de zaal
Directeur Seminars op Maat in de zaal
bestuurslid WOV Oostzaan online
Directeur Financiën en Informatiemanagement Dudok Wonen in de zaal
Directeur-bestuurder Stichting Woningbeheer De Vooruitgang in de zaal
Directeur-Bestuurder Financiën en Bedrijfsvoering Accolade online
Hoogleraar Vastgoedfinanciering Universiteit van Maastricht in de zaal
Lid Raad van Commissarissen Woningstichting Naarden in de zaal
Manager bedrijfsvoering OostWestWonen online
Directeur Wonen Ministerie van BZK in de zaal
controller hofmeier online
Manager Financiën en ICT Woningstichting GoedeStede in de zaal
Manager Financiën Openbaar Belang in de zaal
Lid Bestuur Waarborgfonds Sociale Woningbouw in de zaal
directeur-bestuurder SallandWonen online
Financieel directeur Helder Vastgoed BV in de zaal
Partner Notaris AKD in de zaal
Commissaris Stichting Habion online
Directeur-bestuurder Woningstichting Heteren online
Manager Bedrijf KleurrijkWonen in de zaal
Hoofd Woningcorporaties Autoriteit Woningcorporaties in de zaal
CFO Woonzorg Nederland in de zaal
business controller Vechtdal Wonen in de zaal
voorzitter auditcommissie stichting Leystromen in de zaal
Teamleider Planning & Control KleurrijkWonen online
Algemeen directeur Helder Vastgoed BV online
Directeur Bestuurder Elkien online