Voorlopige Deelnemerslijst Jongerenhuisvesting 2.0

 Van der Valk Hotel, Winthontlaan 2-4, Utrecht Zuid (09.30- 16.30)

Functie Organisatie
lid Raad van Commissarissen Woonstichting Triada in de zaal
Beleidsmedewerker Stichting Jongeren Huisvesting Twente online
Manager Programmateams De Key in de zaal
Directeur-bestuurder Idealis online
Coördinator verhuur Stichting Openbaar Belang online
Directeur-Bestuurder Stichting Volkshuisvesting Arnhem online
Manager Financiën & Bedrijfsvoering GroenWest online
Voorzitter RvC Wonen Wateringen online
voorzitter Raad van Commissarissen Dunavie in de zaal
Directeur-Bestuurder Woonwaard online
Adviseur Léon Bobbe Strategie & Positionering in de zaal
Vz RvC Pré Wonen Pre Wonen online
directeur-bestuurder Woningstichting de Volmacht online
Hoogleraar Housing Systems TU Delft in de zaal
Adviseur Woonbeleid Zayaz in de zaal
Teamleider Klant & Wonen Woonbedrijf ieder1 in de zaal
Researcher Seminars op Maat online
Directeur Seminars op Maat in de zaal
Beleidsmedewerker Wonen Veluwonen online
Beleidsadviseur Wonen gemeeente Goeree-Overflakkee in de zaal
Manager Planning & Control SSH online
Directeur-Bestuurder Rijswijk Wonen in de zaal
Consulent Jongerenhuisvesting Stichting !WOON in de zaal
Manager Huurzaken Nijestee online
Portefeuillemanager Mooiland online
Manager Wonen en Vastgoed Idealis online
Beleidsadviseur Wonen & Strategie SSH& online
Senior Manager BDO Accountants & Belastingadviseurs online
Beleidsadviseur Jeugd Gemeente Sliedrecht online
Directeur-Bestuurder Thús Wonen online
Directeur Wbv Beter Wonen online
Bestuurder SSH online
Wethouder Gemeente Amstelveen online
Voorzitter Raad van Commissarissen Woningbouwverening Arnemuiden online
Adviseur Circusvis online
Manager Bedrijfsvoering Oost West Wonen online
Adviseur Verhuur en Verkoop de Woningstichting online
directeur-bestuurder Patrimonium woonservice online
Voorzitter Huurderstichting CombiRaad in de zaal
Strategisch Adviseur Wonen Dunavie online
Directeur-bestuurder Stichting Thius online
Lid RvC Wonen Midden Delfland online
Directeur-Bestuurder Elan Wonen in de zaal
Directeur bestuurder Stichting Jongeren Huisvesting Twente online
Directeur-bestuurder WoonFriesland online
Directeur Wonen Eigen Haard in de zaal
Bestuurder WOONopMAAT online
Directeur-Bestuurder Woonstichting Vryleve online
Lid Raad van Commissarissen Stichting DUWO in de zaal
Specialist Verhuur Stadlander online
Beleidsmedewerker Wonen Gemeente Zaanstad online
Consulent Wijkbeheer Domijn online
Lid Raad van Toezciht Woningstichting Anna Paulowna online
Analist Woonstad Rotterdam online
Directeur-Bestuurder Woningstichting De Delthe online
directeur Bedrijfsvoering WoonFriesland online
Adviseur Strategie Rochdale in de zaal
Directeur Bestuurder Woonwaarts online
Directeur Bestuurder Talis in de zaal
Lid RvC Woningbouwvereniging de Sleutels online
Commissaris Maassen Advies online
Manager Klant & Wonen Woonbedrijf ieder1 in de zaal
Bestuurder Woondiensten Aarwoude online
Regisseur Videobird in de zaal
Directeur-Bestuurder Domesta online
Directeur Strategie & Organisatieadvies Wonen Limburg online
directeur-bestuurder SOR online
Coördinator Verhuur Stadlander online
Directeur Bestuurder Stichting Uithuizer Woningbouw online
Beleidsadviseur Wonen Gemeente Sliedrecht in de zaal
Directeur-bestuurder Woonstichting Hulst online
Directeur-bestuurder Vechtdal Wonen online
Adviseur en procesmanager Guido de Ruiter online
Directeur Young Works in de zaal
Portefeuillestrateeg Woonkracht10 in de zaal
Manager Wonen QuaWonen in de zaal
Senior Beleidsmedewerker Woningbouwbeleid Ministerie van BZK online
Adviseur Strategie & Beleid de Alliantie in de zaal
Beleidsmedewerker Wonen Gemeente Emmen online
Directeur-bestuurder Woningstichting de Zaligheden online
Directeur - Bestuurder Rhenam online
Manager Wonen Veluwonen online
Directeur-bestuurder WonenBreburg online
Directeur-Bestuurder Stichting Eelder Woningbouw online
Directeur-Bestuurder Woonstichting De Key online
Projectleider Wonen woCom online
Beleidsadviseur Talis in de zaal
Voorzitter Raad van Toezicht Woningstichting Anna Paulowna online
Directeur AFWC in de zaal
Manager Wonen Openbaar Belang online
Medewerker wijken en buurten Accolade online
Directeur-Bestuurder Kennemer Wonen online
Manager strategie en participatie QuaWonen in de zaal
Directeur-bestuurder De Woonplaats online
Adviseur Zadelhoff advies online
Voorzitter Bestuur Portaal in de zaal