Voorlopige Deelnemerslijst Ondersteuning van huurders met betaalproblemen

 van der Valk Hotel, Stationsweg 91, Breukelen (naast station)

Functie Organisatie
Manager Wonen Woningbedrijf Velsen in de zaal
Directeur-Bestuurder Woningstichting Nijkerk in de zaal
Teammanager Huurincasso en Stook-en servicekosten Alwel online
Senior consulent huur en inkomen Sité Woondiensten in de zaal
Voorzitter RvC Tiwos in de zaal
Partner Zorgweb in de zaal
Adviseur Strategie & Beleid Stichting KleurrijkWonen in de zaal
Researcher/programmamaker Seminars op Maat in de zaal
Directeur Seminars op Maat in de zaal
Senior Beleidsadviseur Energietransitie Ministerie van BZK in de zaal
Medewerkster Huurincasso Velison Wonen in de zaal
Teamleider Financiën en Planning & Control Woonpartners online
Huurincasso De Goede Woning in de zaal
Senior projectleider Platform31 in de zaal
Manager Wonen Beveland Wonen online
Manager Huurservice Ymere in de zaal
Directeur-Bestuurder Viverion in de zaal
Manager Strategie & Ontwikkeling KleurrijkWonen in de zaal
Wijkconsulent Mooiland in de zaal
Directeur-bestuurder Woonconcept in de zaal
Voorzitter Huurderstichting CombiRaad in de zaal
Directeur Betaalbare Koopwoningen Zaanstad in de zaal
Incassomedewerker Wold & Waard in de zaal
Directeur-Bestuurder Elan Wonen in de zaal
Directeur-Bestuurder WoonFriesland online
Senior Medewerker Huurincasso Ymere in de zaal
Directeur Wonen Eigen Haard online
Teamleider Sociaal Beheer Woningbedrijf Velsen in de zaal
Hoogleraar Schuldenproblematiek Universiteit van Amsterdam in de zaal
Bedrijfsjurist Stichting Trudo online
Manager Schuldhulpverlening Gemeente Tilbug in de zaal
Directeur Bedrijfsvoering WoonFriesland online
Senior wetenschappelijk medewerker Nibud in de zaal
Compliance & Risk Officer Wonen Limburg online
Lid Raad van Bestuur Talis in de zaal
Beleidsontwikkelaar Tiwos in de zaal
consulent Woonzaken Woningcorporatie Thius in de zaal
Directeur-Bestuurder Cocon Wonen in de zaal
Coördinerend Beleidsmedewerker Energietransitie Ministerie van BZK in de zaal
Manager Wijken en Wonen Wooncompas in de zaal
Directeur-bestuurder Domesta in de zaal
Lid RvC Viverion in de zaal
Lid RvC Viverion in de zaal
Preventieconsulent Intermaris in de zaal
Adviseur Concernbeleid Woonstichting JOOST online
Teamleider Wonen Omnia Wonen in de zaal
Preventieconsulent Intermaris in de zaal
Directeur-bestuurder Tiwos in de zaal
Huurincasso De Goede Woning in de zaal
Medewerker Portefeuillebeheer Betaalbare Koopwoningen Zaanstad in de zaal
Regisseur incasso en contractbeheer Wooncompas in de zaal
Incassomedewerker Wold & Waard in de zaal
Preventieconsulent Intermaris in de zaal
Strateeg Organisatie Woonwaarts in de zaal
Manager Wonen Woningstichting Veluwonen in de zaal
Teamleider Huurincasso WonenBreburg in de zaal
Juriste Wonen Woningcorporatie Thius in de zaal
Woonconsulent Woningstichting Naarden in de zaal
Directeur Wonen Beveland Wonen online
Verhuurmakelaar incl. huurincasso Van Alckmaer in de zaal
consulent Huurbetaling Stadlander online
Directeur-Bestuurder Kennemer Wonen in de zaal
Medewerker Huurincasso Woningstichting Veluwonen in de zaal
Penningmeester CombiRaad Huurdersraad Woonkracht10 online
Medewerker Backoffice Seminars op Maat in de zaal