Voorlopige Deelnemerslijst Actualiteit Huurbeleid Woningcorporaties

 Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6, Utrecht Zuid (09.45-16.15)

Functie Organisatie
Business Controller Woonbedrijf Ieder1 in de zaal
Strategisch Adviseur Wonen Sité Woondiensten in de zaal
Coördinator Seminars op Maat in de zaal
Senior Beleidsadviseur Wierden en Borgen online
Directeur Bestuurder Woonvizier online
Manager Beleid Stichting DUWO online
Beleidsadviseur Wonen Thús Wonen online
Beleidsadviseur de Woningstichting online
Adviseur Strategie Bobbe Advies in de zaal
Hoogleraar Housing Systems TU Delft in de zaal
Beleidsadviseur Wonen Rentree online
Coördinatie Backoffice Seminars op Maat in de zaal
Directeur Seminars op Maat in de zaal
Medewerker Verhuur Stichting Vastgoed Zorgsector online
Manager Wonen Stichting Woningbeheer De Vooruitgang in de zaal
Beleidsmedewerker Veluwonen online
Manager Wonen en Vastgoed Rhiant online
Ontwikkelmanager Strategie Stichting Nester in de zaal
Business Controller Stichting Zayaz in de zaal
Bestuurssecretaris Helder Vastgoed BV online
Beleidsadviseur Wonen WSN in de zaal
Directeur Bestuurder Poort6 online
Directeur-Bestuurder Omthuis online
Portefeuillemanager Woonpunt online
Directeur Finance Ideas in de zaal
beleidsadviseur Viverion online
Directeur Bestuurder Woongoed Zeeuws-Vlaanderen online
Projectleider Platform 31 online
Directeur Bestuurder Wbv Beter Wonen online
Proceseigenaar Klant Leystromen online
Adviseur Strategie Veenvesters online
Bestuurder Lefier online
Directeur-Bestuurder Elkien online
Bestuurder Leystromen online
Adjunct-directeur Wonen en Woonservices Vastgoed Zorgsector online
Projectleider Strategie en Beleid SOR online
Coordinator Huurbeleid - teamleider Domijn in de zaal
Regisseur Betaalbaarheid ZOwonen online
Directeur Vastgoed Servatius Wonen & Vastgoed online
Adviseur Strategie & Beleid SallandWonen online
Manager Wonen Woonopmaat in de zaal
Manager Wonen Domijn in de zaal
Ondernemer en Publicist Van Gaal & Company in de zaal
Manager Woondiensten Woonstichting Vryleve online
Adviseur Verhuur en Verkoop de Woningstichting online
Concern Controller WoonFriesland online
Bestuurder Woningstichting Eigen Haard online
SVB Thuisvester online
Directeur-Bestuurder Veenvesters online
Beleidsmedewerker Wonen en Stedelijke Vernieuwing Gemeente Middelburg online
Beleidsadviseur Stichting !WOON in de zaal
Voorzitter Huurderstichting CombiRaad online
Strategisch Adviseur Wonen Dunavie online
Bestuursvoorzitter Staedion in de zaal
Lid Raad van Commissarissen ZoWonen online
Directeur-bestuurder WoonFriesland online
Beleidsadviseur Dynhus online
Directeur Wonen Eigen Haard online
Manager Klantmaatwerk Woningcorporatie Vivare in de zaal
Directeur-Bestuurder Woningcorporatie Domijn online
Adviseur Stadlander online
Directeur-Bestuurder Woonstichting Valburg online
Oud Wethouder Wonen Gemeente Utrecht in de zaal
Manager Woonbedrijf Wassenaarsche Bouwstichting in de zaal
Adviseur Strategie Woningstichting Eigen Haard online
Adviseur Beleid Woonwenz online
Commissaris lid RvC Plavei in de zaal
Beleidsadviseur Wonen Beter Wonen in de zaal
Manager Wonen Oost West Wonen in de zaal
Freelance specialist woningcorporaties Kameleon woondiensten & advies in de zaal
Senior Adviseur Financiën Coördinator WSTG Barneveld online
Informatie Analist Ortec Finance in de zaal
Manager Wonen LEKSTEDEwonen in de zaal
Manager Wonen Mijande Wonen online
Directeur Bestuurder SallandWonen online
Directeur Financiën & bedrijfsvoering Intermaris online
Beleidsadviseur Wonen De Goede Woning in de zaal
Manager Wonen Fien Wonen in de zaal
Directeur-bestuurder Woningstichting Heteren online
Beleidsadviseur HEEMwonen online
Manager Wonen L'Escaut Woonservice online
Concernadviseur Wonen Wooninc. online
Volkshuisvestelijk Strateeg Tiwos in de zaal
Directeur Bestuurder Thus Wonen in de zaal
Beleidsmedewerker Rijswijk Wonen online
Senior Financieel Economisch Adviseur Tiwos in de zaal
Beleidsadviseur Jutphaas Wonen in de zaal
Directeur-Bestuurder Woningcorporatie Beter Wonen online
Directeur Bestuurder WoCom online
Beleidsadviseur Wonen Gooi & Om online
Beleidsadviseur Viverion online
Directeur Bestuurder Woningstichting Barneveld online
Directeur Woningnet in de zaal
Beleidsadviseur Wonen Woonkracht10 in de zaal
Portefeuillemanager Lefier online
Directeur-Bestuurder Woningstichting Helpt Elkander online
Senior Beleidsmedewerker Wold & Waard online
Belangenbehartiger Woningmarkt Aedes online
Adviseur Concernbeleid Woonstichting JOOST online
Lid Raad van Commissarissen Veenvesters online
Voorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie Plavei online
Lid Raad van Commissarissen Woningstichting Heteren online
Senior Medewerker Wonen Stichting Woningbeheer De Vooruitgang in de zaal
Ontwikkelmanager Strategie Nester in de zaal
Voorzitter HBVA de Alliantie Amsterdam in de zaal
Strategisch Adviseur Woonmeij online
Beleidsadviseur Wonen Woonopmaat in de zaal
Lid Bestuur WBV Heerjansdam online
Bestuur WBV Heerjansdam online
Adviseur Beleid Wonen Limburg online
Beleidsadviseur Ons Huis online
Directeur Bestuurder Zeeuwland online
Accountmanager WSW in de zaal
Senior Adviseur Finance Ideas in de zaal
Manager Klant & Service Woonstichting De Marken online
Directeur Bestuurder WonenBreburg online
Commissaris St. MeerWonen online
Senior Strategie en Innovatie Woonzorg Nederland online
Directeur Bestuurder Alwel in de zaal
Beleidsadviseur Woonmensen online
Senior Consultant Ortec Finance in de zaal
Beleidsadviseur Fien Wonen in de zaal
Directeur-bestuurder Antares in de zaal
Beleidsadviseur Stichting !WOON in de zaal
Directeur AFWC in de zaal
Senior Adviseur Strategie & Innovatie Vidomes in de zaal
Manager Wonen WSN in de zaal
Directeur-Bestuurder Kennemer Wonen online
Algemeen Directeur Helder Vastgoed BV online
Strategisch Adviseur Bo-Ex in de zaal
Directeur Bestuurder Welwonen online
Beleidsadviseur Chr. Woningstichting Patrimonium online
Teamleider Strategie en Beleid De Woonplaats in de zaal
Adviseur Strategie en Beleid Bo-Ex in de zaal
Adviseur Wonen Woningcorporatie Centrada Lelystad in de zaal
Portefeuillemanager DeltaWonen in de zaal
Beleidsmedewerker Stichting Vastgoed Zorgsector online
Directeur Bedrijfsvoering Servatius Wonen & Vastgoed online
Penningmeester CombiRaad Huurdersraad Woonkracht10 online
Directeur-Bestuurder Woonmeij in de zaal
Lid Raad van Bestuur Stichting Portaal online
Beleidsadviseur Wonen Woonkracht10 in de zaal
Strategisch Adviseur Mozaïek Wonen in de zaal
Controller Stichting Woonservice Drenthe online