Voorlopige Deelnemerslijst Financieel Beleid Woningcorporaties (25 JAAR SOM)

 Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6, Utrecht-Zuid (09.30- 16.30)

Functie Organisatie
Lid Raad van Bestuur Woonstad Rotterdam in de zaal
Bedrijfscontroller Plavei in de zaal
Medewerker Financiële Planning SallandWonen in de zaal
Financieel medewerker Woonstichting De Kernen in de zaal
Manager bedrijfsvoering Velison Wonen in de zaal
bestuurder Rondom Wonen in de zaal
Manager FA & ICT - bedrijfsvoering Stichting De Goede Woning online
directeur-bestuurder Plavei in de zaal
Directeur Bestuurder Woonborg (lid bestuur Aedes) in de zaal
Controller Woonstede in de zaal
Lid Raad van Commissarissen Stichting Havensteder in de zaal
sr. inspecteur vergunningverlening Autoriteit Woningcorporaties in de zaal
RvC Stichting Woningbouw Achtkarspelen in de zaal
Eigenaar Finnosam in de zaal
Medewerker Control Sité Woondiensten in de zaal
Financieel specialist TBV Wonen in de zaal
Directeur (em. Hoogleraar Volkshuisvesting) Finance Ideas in de zaal
Voorzitter auditcommissie RvC Lek en Waard Wonen in de zaal
Partner BDO Real Estate Valuation Services in de zaal
Commissaris Viverion in de zaal
Sr Financieel Economisch Medewerker Woonstichting De Kernen in de zaal
manager Bedrijfsvoering Woonstichting Groninger Huis in de zaal
Teamleidster Financiële Sturing Ortec Finance in de zaal
Financieel controller Bergopwaarts in de zaal
Teamleider Financiën Wooninvest in de zaal
Manager Vastgoedsturing & Bedrijfsvoering Acantus in de zaal
Vastgoedeconoom Rochdale in de zaal
Directiecontroller Havensteder in de zaal
Interim management Control toezicht in de zaal
Business controller Vastgoed Zorgsector in de zaal
Manager Financien en bedrijfsvoering Woonstichting Stek in de zaal
Senior consultant Ortec Finance in de zaal
Directeur Financiën Haag Wonen in de zaal
Bestuurder Stadgenoot in de zaal
Manager Bedrijfsvoering TBV Wonen in de zaal
Afdelingsmanager Woningcorporaties Autoriteit Woningcorporaties in de zaal
Directeur-bestuurder WoonFriesland online
Voorzitter Raad van Bestuur Woonstad Rotterdam online
manager Bedrijfsvoering WoonInvest online
Manager Financiën en ICT Wooninvest in de zaal
Manager Bedrijfsvoering Woonpalet Zeewolde in de zaal
Manager Financiën en ICT Woningstichting GoedeStede in de zaal
Directeur-bestuurder Domijn online
Manager Bedrijfsvoering Talis in de zaal
Directeur Financiën en Bedrijfsvoering Wonen Zuid in de zaal
Manager financiën Openbaar belang in de zaal
Manager Financiën Wooninc. in de zaal
Corporatie controller HW Wonen in de zaal
senior medewerker financiën Thús Wonen in de zaal
Beleidsadviseur Bedrijfsvoering G&O in de zaal
directeur-bestuurder SallandWonen online
Senior manager audit Baker Tilly NV online
Partner Advocaat AKD in de zaal
Financieel beleidsadviseur Rochdale in de zaal
Manager Bedrijfsvoering Woonstede in de zaal
Manager Vastgoedconsultancy BDO Tax & Legal B.V. in de zaal
Manager Bedrijfsvoering Rijswijk Wonen in de zaal
Partner PwC in de zaal
Directeur Mooiland in de zaal
Commissaris Stichting Habion in de zaal
Voorzitter RVC Wbv Rosehaghe in de zaal
Manager bedrijfsvoering Woningstichting Compaen in de zaal
Partner Mazars Accountants N.V. in de zaal
Medewerker Control Sité Woondiensten in de zaal
manager financien Mozaiek Wonen in de zaal
Commissaris Wooninc. in de zaal
Beleidsadviseur Financiën Thús Wonen in de zaal
Business Controller Idealis in de zaal
CFO Woonzorg Nederland in de zaal
Commissaris De Leeuw van Putten in de zaal
Projectmanager FInancien Staedion in de zaal
directeur ZOwonen online
Beleidsmedewerker Financiën Plavei in de zaal
Manager Financiën & Automatisering en Bestuurssecretaris Domijn in de zaal
Directeur bestuurder Accolade in de zaal
Manager Bedrijfsvoering & Financien Ons Huis Woningstichting Apeldoorn in de zaal
Bestuursvoorzitter Waarborgfonds Sociale Woningbouw in de zaal
business controller Viverion online
Controller Sité Woondiensten in de zaal
Relatiemanager BNG Bank in de zaal
Treasurer Wonen Zuid in de zaal
Directeur Bedrijfsvoering Woonstad Rotterdam in de zaal
Business Controller Treasurer Woonmeij in de zaal
Strategisch adviseur Woonstichting Triada in de zaal
Lid RvC SWA in de zaal
Directeur-bestuurder Oosterpoort in de zaal
adviseur Tink Iris in de zaal
lid RvC Woningstichting Den Helder online
Senior Manager Finance Directie Financië Stadgenoot in de zaal
directeur bedrijfsdiensten Stadlander in de zaal
directeur-bestuurder Jutphaas Wonen in de zaal
directeur-bestuurder Kennemer Wonen online
Financieel Controller Woningbouwvereniging Bergopwaarts in de zaal
commissaris OmniaWonen in de zaal
Manager Financiën en Bedrijfsvoering Lek en Waard Wonen in de zaal
Commissaris Wooninc. in de zaal
Medewerker Administratieve Planning SallandWonen in de zaal
Manager bedrijfsvoering Woningbedrijf Velsen in de zaal
directeur Bedrijfsvoering Servatius Wonen & Vastgoed online
Afdelingshoofd Woningcorporaties Ministerie van BZK/Wonen in de zaal
Financieel Directeur Portaal in de zaal
Manager Business & Project Control Stadgenoot in de zaal