Voorlopige Deelnemerslijst Actualiteit Huurbeleid Woningcorporaties

 van der Valk Hotel, Hoofdveste 25, 3992 DH Houten (bij Utrecht)

Functie Organisatie
Directeur Bestuurder Woningstichting Nijkerk in de zaal
Voorzitter Raad van Commissarissen Dunavie online
Manager Beleid Stichting DUWO in de zaal
Beleidsadviseur Wonen Thús Wonen online
Adviseur Strategie Bobbe Advies in de zaal
Hoogleraar Housing Systems TU Delft in de zaal
Directeur Seminars op Maat in de zaal
Manager Wonen Stichting Woningbeheer De Vooruitgang in de zaal
Directeur (em. Hoogleraar Volkshuisvesting) Finance Ideas in de zaal
Regisseur Betaalbaarheid ZOwonen online
Manager Wonen Woonopmaat in de zaal
Voorzitter Huurderssctichting CombiRaad online
Beleidsadviseur Wonen Oost West Wonen in de zaal
Directeur Bestuurder Woon Friesland online
Beleidsadviseur Dynhus online
Directeur Bestuurder Domijn online
Corporatie Controller HW Wonen in de zaal
Adviseur Strategie Woningstichting Eigen Haard in de zaal
Adviseur Beleid Woonwenz in de zaal
Manager Wonen Oost West Wonen in de zaal
manager wonen LEKSTEDEwonen in de zaal
Manager Wonen Fien Wonen in de zaal
Directeur Bestuurder Vryleve in de zaal
Voorzitter Raad van Bestuur Talis in de zaal
Directeur Bestuurder Thús Wonen in de zaal
Directeur Bestuurder Woonwaarts in de zaal
Senior Beleidsmedewerker Wold & Waard online
Senior Medewerker Wonen Stichting Woningbeheer De Vooruitgang in de zaal
Strategisch Adviseur Woonmeij in de zaal
Beleidsadviseur Wonen Woonopmaat in de zaal
Directeur Bestuurder Zeeuwland online
Accountmanager WSW in de zaal
Manager Wonen Veluwonen in de zaal
Directeur-bestuurder Oosterpoort in de zaal
Beleidsadviseur Fien Wonen in de zaal
Directeur Bestuurder Antares online
Strategisch Adviseur Bo-Ex online
Senior Belangenbehartiger Woningmarkt en Betaalbaarheid Aedes in de zaal
penningmeester combiraad woonkracht10 online