Seminars

Plaatje

25 april 2019

van de Valk Hotel Utrecht-Zuid

Deelnamekosten: € 595

(Vrij van BTW vanwege scholing)

Studiepunten (PE): 6


Doelgroep:

Bestuurders, managers, beleidsadviseurs en commissarissen van woningcorporaties, wethouders en huurdersorganisaties en hun adviseurs.

Annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

Effectieve inzet van Corporatiewoningen

In april 2019 worden de resultaten van het Woononderzoek 2018 bekendgemaakt.
Het zal niemand verbazen als het tekort aan betaalbare huurwoningen verder is toegenomen. Het aanbod is bij lange na niet genoeg om aan de vraag te voldoen.

Het CBS verwacht dat de bevolkingsomvang stijgt naar 18 miljoen in 2030, daarbij neemt het aantal één-peroonshuishoudens sterk toe.
Zijn er dan nog mogelijkheden om het corporatiebezit effectiever in te zetten?
Hierdoor zal uw maatschappelijk rendement ook nog verder worden vergroot.

U kunt de te goedkope en te dure scheefwoners door laten stromen en ouderen bewegen om te verhuizen naar een passende woning of woonvorm. Maar de regels van het passend toewijzen hebben veroorzaakt dat uw huurders moeilijker doorstromen omdat zij dan worden geconfronteerd met de nieuwe regels en hogere huren.

Ook schrijft men zich op één inkomen in voor uw huurwoning maar vindt de feitelijke bewoning plaats door meerdere personen. Dan is er nog de onderverhuur en de woningen die wel worden verhuurd, maar nauwelijks worden bewoond omdat de huurders elders verblijven. Wat kunt u doen om het onrechtmatig gebruik van gesubsidieerde woningen tegen te gaan?

Vanwege het Woononderzoek 2018 en de evaluatie van de woningwet is het een goed moment voor een SOM seminar met als thema:
"Effectieve Inzet van Corporatiewoningen".

Aan deze leerzame en inspirerende studiedag wordt o.a. bijgedragen door de hoogleraren Johan Conijn en Peter Boelhouwer, Paulus Jansen directeur van de Woonbond en Evert Bartlema, directeur van !Woon, het huurdersplatform van Amsterdam.

Wij werken nog aan het programma dat binnenkort bekend zal worden gemaakt.