Seminars

Plaatje

22 januari 2020

van der Valk Hotel Winthorstlaan 4-6 Utrecht Zuid (09.30-16.30)

Deelnamekosten: € 625

(Vrij van BTW vanwege scholing)

Studiepunten (PE): 6


Doelgroep:

directeur-bestuurders en leden Raad van Toezicht, VvE-bestuurders, managers, beleidsmedewerkers en adviseurs van woningcorporaties en gemeenten.

Annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

Verduurzaming gemengd bezit en VvE’s

Volgens het Klimaatakkoord moeten de huurwoningen van woningcorporaties in 2050 CO2-neutraal zijn. Veel van de corporatiewoningen staan in buurten met gemengd bezit of maken deel uit van een complex met een Vereniging van Eigenaren (VvE).

Het warmteplan en de wijkaanpak heeft gevolgen voor de manier waarop en het tempo van de verduurzaming van dit ‘gespikkelde bezit’. Gezien de grote opgave is het niet wenselijk dat de Woningwet corporaties onnodig belemmert in de verduurzaming. Kan het ministerie van Binnenlandse Zaken al meer helderheid verschaffen over het overheidsbeleid en de wijkaanpak? En hoe kan een VvE energiebesparende maatregelen financieren? Het Energiebespaarfonds biedt kansen voor financiering.

Gezamenlijke investeringen vragen om doorzettingsvermogen. Hoe zorgt u voor enthousiasme en draagvlak bij uw huurders en eigenaar-bewoners? En hoe leidt deze opgave tot acceptabele investeringen en voorspelbare woonlasten?

Aan deze inspirerende studiedag wordt onder andere bijgedragen door dagvoorzitter en hoogleraar Piet Eichholtz, Henk Visscher hoogleraar TU-Delft, Ernst-Jan Boers van het Energiebespaarfonds en Kees Oomen van VvE Belang en collega's van Woonwaard, Ymere en Portaal.

Wij werken nog aan het programma dat binnenkort bekend zal worden gemaakt

Om zeker te zijn van een plaats kunt u zich al aanmelden. Uw annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.