Seminars

Plaatje

23 januari 2020

van der Valk Hotel Winthorstlaan 4-6 Utrecht Zuid (09.30-16.30)

Deelnamekosten: € 625

(Vrij van BTW vanwege scholing)

Studiepunten (PE): 6


Doelgroep:

Leden van de Raad van Commissarissen, leden Auditcommissie, (concern) controllers, interne accountants, directeur-bestuurders, financieel bestuurders en (financieel) managers van woningcorporaties en hun adviseurs.

Annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

De Auditcommissie bij Woningcorporaties

Door de verplichting van een Auditcommissie (AC) in de Woningwet ‚Äčen de invoering van de status van Organisatie van Openbaar Belang (OOB) is ‚Äčer veel veranderd.

De RvC en AC moeten, om effectief toezicht uit te oefenen op bestuur en organisatie, als team functioneren en divers van samenstelling zijn.
Bestuur, financieel management en controllers werken samen met de Auditcommissies aan investeringsprogramma's, risicomanagement, begrotingen en jaarrekeningen.

Hoe kan de auditcommissie daadwerkelijk bijdragen aan de bedrijfsvoering?
Via deze bijeenkomst ondersteunen wij de (vak)ontwikkeling van het commissariaat, het bestuur, de (interne) accountant, het financieel management en de controller die bij dit proces betrokken zijn.

Wij werken nog aan het programma dat binnenkort bekend zal worden gemaakt.

Om zeker te zijn van een plaats kunt u zich al aanmelden. Uw annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.