Klachten

Seminars op Maat wil haar klanten graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent, en ook dát willen wij graag horen. Met de feedback van onze klanten kunnen wij onze seminars immers blijven verbeteren. Hieronder volgt een uitleg van onze klachtenprocedure.

Het onderwerp van uw klacht

Seminars op Maat behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in het programma van haar seminars of de locatie van seminars te wijzigen. Deelnemers worden daarvan op de hoogte gesteld. Klachten kunnen dus niet gaan over de opstelling van het programma of over de locatie van het seminar, maar kunnen verder betrekking hebben op alle aspecten van onze dienstverlening.

Het indienen van een klacht

Een klacht moet schriftelijk worden gediend. Dit kan zowel per e-mail als per post. Ons e-mailadres is [email protected] en ons adres is:

Seminars op Maat
Bispinckpark 21
2061 SG Bloemendaal

Het is daarbij belangrijk dat u uw klacht zo duidelijk mogelijk omschrijft en dat u uw contactgegevens erbij vermeldt.

De verwerking van uw klacht

Nadat u uw klacht heeft ingediend, ontvangt u binnen vier weken een schriftelijke bevestiging van ontvangst. Uw klacht wordt in behandeling genomen door één van de medewerkers van Seminars op Maat, die gedurende de klachtenprocedure tevens uw contactpersoon zal zijn. Uw klacht zal zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen. Wij streven ernaar om uw klacht direct af te handelen, maar u klacht wordt in principe binnen vier weken afgehandeld. Als dit langer lijkt te gaan duren, wordt u daarvan op de hoogte gesteld en laten wij u weten wanneer wij verwachten dat de klacht zal worden afgehandeld. Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard. Dhr. prof. dr. B.G. van Zadelhoff en dhr. prof. dr. J.B.S. Conijn nemen als onafhankelijke derden zitting in de klachtencommissie. Klachten die niet kunnen worden opgelost door klant en SOM medewerker, zullen aan hen worden voorgelegd. Uitspraken van de klachtencommissie zijn bindend voor Seminars op Maat. Eventuele consequenties worden door Seminars op Maat binnen 14 dagen afgehandeld.

En verder?

Wij nemen uw klacht serieus en zien deze als feedback waarmee we onze werkwijze nog beter op onze klanten kunnen afstemmen. Tenminste twee maal per jaar worden alle klachten geïnventariseerd en worden zij gebruikt om de dienstverlening te verbeteren.