Seminars

Plaatje

Terug te kijken t/m 30 juni 2021 - Videoseminar (14.00 tot 16.45) is opgenomen bij de Alliantie
Terugkijken Terugkijken: Innovatie in de samenwerking tussen corporaties en de markt (tot 30 juni 2021) Er moeten de komende 10 jaar meer dan 800.000 nieuwe woningen gerealiseerd gaan worden om het woningtekort weg te werken. Het tempo van de nieuwbouwproductie in de afgelopen jaren is te laag om aan de vraag naar woningen te voldoen. Corporaties zullen een belangrijk deel van de te realiseren bouwopgave voor hun rekening gaan nemen. Creativiteit en goede samenwerking tussen de betrokken spelers zullen absolute voorwaarden zijn om te kunnen versnellen en deze opgave te tackelen.

Plaatje

14 april 2021 - Videoseminar (van 14.00 tot 16.45)
Eigen Normen voor Woningcorporaties: "nuttig of nodig"? Het WSW heeft in samenwerking met de Autoriteit Woningcorporaties het financiƫle normenkader aangepast. De grenswaarden voor LTV en solvabiliteit zijn verruimd. Goed nieuws denkt u wellicht. Op papier betekent dit immers meer investeringsruimte. Maar is het wel verstandig om deze extra verkregen ruimte nu geheel te gebruiken? Zijn uw maatschappelijke ambities dan in de toekomst nog wel realiseerbaar? Passen de financiƫle mogelijkheden van uw corporatie wel binnen de kasstromen op lange termijn? Kan ik mijn investeringen uitleggen aan gemeente, Bestuur en RvC?

Eerdere Seminars