Seminars

Plaatje

Terug te kijken t/m 31 juli 2021 - Videoseminar (14.00 tot 16.45) is opgenomen bij de Alliantie
Terugkijken Terugkijken: Innovatie in de samenwerking tussen corporaties en de markt (tot 31 juli 2021) Er moeten de komende 10 jaar meer dan 800.000 nieuwe woningen gerealiseerd gaan worden om het woningtekort weg te werken. Het tempo van de nieuwbouwproductie in de afgelopen jaren is te laag om aan de vraag naar woningen te voldoen. Corporaties zullen een belangrijk deel van de te realiseren bouwopgave voor hun rekening gaan nemen. Creativiteit en goede samenwerking tussen de betrokken spelers zullen absolute voorwaarden zijn om te kunnen versnellen en deze opgave te tackelen.

Plaatje

Terug te kijken t/m 31 juli 2021 - van der Valk Houten (14.00 tot 16.45)
Terugkijken Terugkijken Videoseminar: "Hoe breed moet uw vluchtstrook zijn?" (tot 31 juli 2021) Vanwege het enorme woningtekort, de klimaatdoelstellingen en de betaalbaarheid ligt er een enorme druk op de corporatiesector om meer te investeren.Maar niet alle wensen kunnen worden vervuld. Uit het onderzoek naar de opgaven en middelen blijkt dat de corporatiesector tot 2035 een tekort heeft van € 30 miljard. Daarbij is de corporatiesector een speelbal van de politiek. Een mooi voorbeeld is de verhuurdersheffing en nu nog recentelijk het besluit om de huren te bevriezen. Deze snel gemaakte beslissing kost de corporatiesector ieder jaar € 200 miljoen aan kasstroom en een veelvoud daarvan aan investeringsruimte. Hierdoor is het voor corporaties moeilijk om lange termijn prognoses te maken. Daarom worden reserves ingebouwd vanwege de (politieke) risico’s. In de afgelopen jaren hebben de woningcorporaties de eigen buffers vergroot, onder meer door het aflossen van leningen.

Plaatje

29 september 2021 - Van der Valk Hotel, Hinthorstlaan 2-4, Utrecht Zuid (09.30- 16.30)
Financieel Beleid Woningcorporaties De opgaven van de corporatiesector zijn omvangrijk en divers en nemen alleen maar toe. Het gaat niet alleen om het tekort aan betaalbare huurwoningen, maar ook om de huisvesting van kwetsbaren, de verduurzaming en de leefbaarheid in buurten en wijken. Het is zaak om ervoor te waken dat uw ‘beleidsambitities haalbaar en betaalbaar’ blijven. Biedt het Regeerakkoord voldoende ruimte voor een duurzaam verdienmodel voor de corporatiesector?

Plaatje

3 november 2021 - Van der Valk Hotel, Hinthorstlaan 2-4, Utrecht Zuid (09.30- 16.30)
Jongerenhuisvesting 2.0 Lange wachtrijen of hoge prijzen zetten jongeren op steeds grotere afstand van hun woondroom. Voorzichtig zoeken steeds meer partijen naar passende oplossingen voor jongeren. Het Seminar Jongerenhuisvesting zet ze op een rij en biedt spannende doorkijkjes naar grensverleggende vernieuwingen.

Eerdere Seminars