Seminars

Plaatje

Terug te kijken t/m 31 januari 2022 - van der Valk Houten (14.00 tot 16.45)
Terugkijken Videoseminar: "Hoe breed moet uw vluchtstrook zijn?" Vanwege het enorme woningtekort, de klimaatdoelstellingen en de betaalbaarheid ligt er een enorme druk op de corporatiesector om meer te investeren.Maar niet alle wensen kunnen worden vervuld. Uit het onderzoek naar de opgaven en middelen blijkt dat de corporatiesector tot 2035 een tekort heeft van € 30 miljard. Daarbij is de corporatiesector een speelbal van de politiek. Een mooi voorbeeld is de verhuurdersheffing en nu nog recentelijk het besluit om de huren te bevriezen. Deze snel gemaakte beslissing kost de corporatiesector ieder jaar € 200 miljoen aan kasstroom en een veelvoud daarvan aan investeringsruimte. Hierdoor is het voor corporaties moeilijk om lange termijn prognoses te maken. Daarom worden reserves ingebouwd vanwege de (politieke) risico’s. In de afgelopen jaren hebben de woningcorporaties de eigen buffers vergroot, onder meer door het aflossen van leningen.

Plaatje

Terug te kijken t/m 31 maart 2022 - Van der Valk Hotel, Winthontlaan 2-4, Utrecht Zuid (09.30- 16.30)
Terugkijken Financieel Beleid Woningcorporaties De opgaven van de corporatiesector zijn omvangrijk en divers en nemen alleen maar toe. Het gaat niet alleen om het tekort aan betaalbare huurwoningen, maar ook om de huisvesting van kwetsbaren, de verduurzaming en de leefbaarheid in buurten en wijken. Het is zaak om ervoor te waken dat uw ‘beleidsambitities haalbaar en betaalbaar’ blijven. Biedt het Regeerakkoord voldoende ruimte voor een duurzaam verdienmodel voor de corporatiesector?

Plaatje

Terug te kijken t/m 30 juni 2022 - Van der Valk Hotel, Winthontlaan 2-4, Utrecht Zuid (09.30- 16.30)
Terugkijken Jongerenhuisvesting 2.0 Lange wachtrijen of hoge prijzen zetten jongeren op steeds grotere afstand van hun "woondroom". Voorzichtig zoeken steeds meer partijen naar passende oplossingen voor jongeren. Het Seminar Jongerenhuisvesting zet ze op een rij en biedt spannende doorkijkjes naar grensverleggende vernieuwingen.

Plaatje

Terug te kijken t/m 30 juni 2022 - Van der Valk Hotel, Winthontlaan 2-4, Utrecht Zuid (09.30- 16.30)
Terugkijken Soft Controls in de bedrijfsvoering bij woningcorporaties Soft controls, de “niet tastbare gedragsbeïnvloedende factoren”, maken tezamen met de ‘hard controls’ (procedures en richtlijnen) deel uit van de interne omgeving van iedere organisatie. Soft en hard controls kunnen niet los van elkaar worden gezien en staan met elkaar in verbinding. Als het ‘spannend wordt’, dan wordt vaak al snel teruggevallen op de zekerheid die procedures, richtlijnen en KPI’s bieden. Hoe kunnen soft controls worden geïntegreerd in uw bedrijfsvoering? En hoe kunnen harde en softe controls elkaar versterken?

Plaatje

16 maart 2022 - Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4, Utrecht Zuid (09.30- 16.30)
Actualiteiten Financiering Woningcorporaties De rente is historisch laag. Mooie tijden voor kapitaalintensieve ondernemingen zoals woningcorporaties. Maar er zijn veranderingen op komst. Door inflatie zullen de centrale banken de geldpersen stopzetten. Hierdoor zal een einde komen aan het overschot aan liquiditeit; en is het niet onvoorstelbaar dat de rentes zullen gaan stijgen. Welke gevolgen heeft rentestijging, huurbevriezing en mismatch tussen inkomsten en uitgaven op uw kasstroom en uw duurzaam financieringsmodel? Na jarenlange rust op het financieringsfront, is het financieringsvraagstuk weer actueel.

Eerdere Seminars