Seminars

Plaatje

Terug te kijken t/m 31 maart 2022 - Van der Valk Hotel, Winthontlaan 2-4, Utrecht Zuid (09.30- 16.30)
Terugkijken Financieel Beleid Woningcorporaties De opgaven van de corporatiesector zijn omvangrijk en divers en nemen alleen maar toe. Het gaat niet alleen om het tekort aan betaalbare huurwoningen, maar ook om de huisvesting van kwetsbaren, de verduurzaming en de leefbaarheid in buurten en wijken. Het is zaak om ervoor te waken dat uw ‘beleidsambitities haalbaar en betaalbaar’ blijven. Biedt het Regeerakkoord voldoende ruimte voor een duurzaam verdienmodel voor de corporatiesector?

Plaatje

3 november 2021 - Van der Valk Hotel, Winthontlaan 2-4, Utrecht Zuid (09.30- 16.30)
Jongerenhuisvesting 2.0 Lange wachtrijen of hoge prijzen zetten jongeren op steeds grotere afstand van hun "woondroom". Voorzichtig zoeken steeds meer partijen naar passende oplossingen voor jongeren. Het Seminar Jongerenhuisvesting zet ze op een rij en biedt spannende doorkijkjes naar grensverleggende vernieuwingen.

Plaatje

24 november 2021 - Van der Valk Hotel, Winthontlaan 2-4, Utrecht Zuid (09.30- 16.30)
Soft Controls in de bedrijfsvoering bij woningcorporaties Soft controls, de “niet tastbare gedragsbeïnvloedende factoren”, maken tezamen met de ‘hard controls’ (procedures en richtlijnen) deel uit van de interne omgeving van iedere organisatie. Soft en hard controls kunnen niet los van elkaar worden gezien en staan met elkaar in verbinding. Als het ‘spannend wordt’, dan wordt vaak al snel teruggevallen op de zekerheid die procedures, richtlijnen en KPI’s bieden. Hoe kunnen soft controls worden geïntegreerd in uw bedrijfsvoering? En hoe kunnen harde en softe controls elkaar versterken?

Eerdere Seminars