Seminars

Plaatje

Terug te kijken t/m 30 juni 2021 - Videoseminar (14.00 tot 16.45) is opgenomen bij de Alliantie
Terugkijken Terugkijken: Innovatie in de samenwerking tussen corporaties en de markt (tot 30 juni 2021) Er moeten de komende 10 jaar meer dan 800.000 nieuwe woningen gerealiseerd gaan worden om het woningtekort weg te werken. Het tempo van de nieuwbouwproductie in de afgelopen jaren is te laag om aan de vraag naar woningen te voldoen. Corporaties zullen een belangrijk deel van de te realiseren bouwopgave voor hun rekening gaan nemen. Creativiteit en goede samenwerking tussen de betrokken spelers zullen absolute voorwaarden zijn om te kunnen versnellen en deze opgave te tackelen.

Plaatje

Terug te kijken t/m 31 juli 2021 - van der Valk Houten (14.00 tot 16.45)
Terugkijken Terugkijken Videoseminar: "Hoe breed moet uw vluchtstrook zijn?" (tot 31 juli 2021) Vanwege het enorme woningtekort, de klimaatdoelstellingen en de betaalbaarheid ligt er een enorme druk op de corporatiesector om meer te investeren.Maar niet alle wensen kunnen worden vervuld. Uit het onderzoek naar de opgaven en middelen blijkt dat de corporatiesector tot 2035 een tekort heeft van € 30 miljard. Daarbij is de corporatiesector een speelbal van de politiek. Een mooi voorbeeld is de verhuurdersheffing en nu nog recentelijk het besluit om de huren te bevriezen. Deze snel gemaakte beslissing kost de corporatiesector ieder jaar € 200 miljoen aan kasstroom en een veelvoud daarvan aan investeringsruimte. Hierdoor is het voor corporaties moeilijk om lange termijn prognoses te maken. Daarom worden reserves ingebouwd vanwege de (politieke) risico’s. In de afgelopen jaren hebben de woningcorporaties de eigen buffers vergroot, onder meer door het aflossen van leningen.

Plaatje

2 juni 2021 - Videoseminar (14.00 tot 16.45) wordt opgenomen bij de Alliantie
Videoseminar: "Woonbeleid in Perspectief" en eigen huis is voor iedereen belangrijk, maar niet iedereen kan dat op dit moment vinden. Alle betrokkenen vinden dat de woningmarkt prioriteit moet krijgen. De meeste politieke partijen pleiten daarom voor een minister van Wonen. Voor de woningmarkt breekt een spannende periode aan! Hoe werkt dit uit voor het huurbeleid en de inzet en prestaties van de corporatiesector?

Plaatje

29 september 2021 - Van der Valk Hotel, Hinthorstlaan 2-4, Utrecht Zuid (09.30- 16.30)
Financieel Beleid Woningcorporaties Ieder jaar organiseert Seminars op Maat direct na Prinsjesdag het seminar Financieel Beleid Woningcorporaties. Dit jaar is het seminar extra van belang omdat er een nieuwe regering komt met nieuwe prioriteiten waarin de corporatiesector een belangrijke rol vervult. U hoort uit de eerste hand van o.a. het ministerie van BZK respectievelijk Wonen, de Autoriteit Woningcorporaties en en het WSW wat er in het komende jaar op u afkomt.

Eerdere Seminars