Seminars

Plaatje

18 december 2024

Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6, Utrecht-Zuid (09.30- 16.30)

Deelnamekosten: € 650

(Vrij van BTW vanwege scholing)

Studiepunten (PE): 6


Doelgroep:

Directeur-bestuurders, financiële managers, controllers, leden van de Raad van Commissarissen van woningcorporaties en hun adviseurs.

Annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

Actualiteit Control en Interne Beheersing bij Woningcorporaties

Woningcorporaties opereren in een krachtenveld met veel stakeholders. De sturing en beheersing en managementinformatie is van oudsher gebaseerd op sturing van de eigen organisatie.

Maar op veel beleidsterreinen hangt het succes af van de samenwerking in netwerken. Wat is de rol van het bestuur en hoe kunnen de effecten worden gemeten en zichtbaar worden gemaakt

Aedes en WSW maken met woningcorporaties een model voor ESG-rapportage.
Hoe past dit in de strategie en in de verslaggeving en wat is de rol van de controller hierbij?

Samen met dagvoorzitter prof. dr. Arco van de Ven werken wij aan een samenhangend en actueel programma, dat zo snel mogelijk bekend zal worden gemaakt.

Ook de hoogleraren Muel Kaptein en Patrick Kenis zullen ingaan op de rol van de veranderende rol van de controller bij woningcorporaties.

Om zeker te zijn van een plaats kunt u zich natuurlijk alvast aanmelden. U kunt tot vier weken voor het seminar kosteloos annuleren.

Het seminar wordt op video opgenomen. Zodoende kunt u ervoor kiezen om thuis te kijken via een videostream. U kunt deze ook (eventueel in delen) kijken op een tijdstip dat het beste schikt (óók 6 PE).