Privacybeleid van Seminars op Maat

Herkomst van mailadressen en adresgegevens
Na aanmelding voor een SOM seminar worden uw gegevens opgenomen in ons adressen en mail mailbestand. Daarnaast verzamelen wij gegevens over personen die werkzaam zijn bij woningbouwcorporaties en gemeenten. In dat geval vragen wij toestemming voordat wij de mailadressen toevoegen. Verder hoeft u geen persoonlijke gegevens te verstrekken om op onze website te komen. Wij maken geen gebruik van zogenaamde 'cookies'.

Gebruik van mailadressen
Mailadressen worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over SOM seminars.
Bij deze mailings vindt u altijd een afmeldregel waarna uw mailadres wordt verwijderd. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.

Gebruik van adresgegevens
De adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor facturen. Deze gegevens worden ook niet gedeeld met derden.

Deelnemerslijsten
Na inschrijving worden uw functie en organisatie opgenomen in de voorlopige deelnemerslijst. Deze is in te zien op www.seminarsopmaat.nl Ter voorbereiding ontvangt u ongeveer twee weken voor het seminar een leeswijzer met daarbij een link naar de deelnemerslijst. Op het seminar ontvangt u een syllabus met daarin de presentaties. In deze papieren syllabus wordt ook een deelnemerslijst met naam en organisatie opgenomen. Hierdoor weet u wie u op dit seminar ontmoet. Deze papieren syllabus wordt niet gedeeld met derden.

Beveiliging van uw gegevens
De website van Seminars op Maat is beveiligd met SSL-certificaten. Adresgegevens worden bewaard in onze database. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor de directeur, de coördinator en de ICT medewerker van Seminars op Maat. Deze database is beveiligd middels paswoorden en een 'two way' identificatiesysteem.

Verwerkersovereenkomsten
SOM heeft met EM Cultuur (mailinglijst) een verwerkersovereenkomst gesloten.

Bewaren van gegevens
Wij bewaren uw gegevens om gericht mailingen te kunnen versturen. Uw gegevens worden daarom in principe ook niet verwijderd, tenzij blijkt dat u niet meer werkzaam bent in de betreffende organisatie of u zich heeft afgemeld voor onze mailing.