Over Seminars op Maat

Seminars op Maat
organiseert integrale seminars op het gebied van financiële sturing en maatschappelijke thema's in de volkshuisvesting


Kenmerkend zijn:
"Onafhankelijkheid en Objectiviteit"

Centraal staan:
"Leerdoelen, Kennisoverdracht en Kennisuitwisseling"

Lees verder...

"Wie denkt dat kennis duur is, vergist zich in de kosten van onwetendheid."