Seminars

Plaatje

13 december 2023

van der Valk Hotel, Stationsweg 91, Breukelen (naast station)

Deelnamekosten: € 645

(Vrij van BTW vanwege scholing)

Studiepunten (PE): 6


Doelgroep:

Controllers, risicomanagers, (financieel) managers, directeur-bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen van woningcorporaties en hun adviseurs

Annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

Actualiteit Control en Interne Beheersing

Woningcorporaties moeten enorme inspanningen leveren voor nieuwbouw en verduurzaming, betaalbare huren berekenen aan huurders met lage inkomen en investeren in de leefbaarheid van wijken en buurten. Door de afschaffing van de verhuurderheffing is bestedingsruimte ontstaan. Maar de gestegen rente en bouwkosten nemen een flinke hap uit het budget.

Woningcorporaties opereren in een krachtenveld met veel stakeholders.
Met huurdersorganisatie en gemeenten worden al prestatieovereenkomsten afgesloten. En het Rijk wil dat woningcorporaties zich inspannen voor de nationale en regionale prestatieafspraken.

Bij veel stakeholders bestaat het idee dat woningcorporaties zeer vermogend zijn. Men heeft over het algemeen te weinig inzicht in de (on) mogelijkheden van de woningcorporaties.

In de “staat van de corporatiesector” zegt de Aw dat woningcorporaties meer en helderder inzicht moeten geven in hun mogelijkheden en prestaties. Ook het WSW is niet tevreden over de bestaande rapportages en wil dat de woningcorporaties meer inzicht geven in hun kasstromen.

Vrijwel alle investeringen in verduurzaming en nieuwbouw van woningcorporaties zijn te bestempelen als ESG! Maar dat komt nog niet tot uitdrukking in uw rapportages.

Wat de corporatiesector te doen staat, is heel duidelijk maken wat wel én wat niet kan.
In financiële zin, maar ook in de zin van wederkerigheid. Immers, als de verduurzaming kan worden gefinancierd, maar de markt kan geen personeel of materialen leveren, dan gebeurt er niets. Als woningcorporaties nieuwbouwopgaven kunnen financieren, maar de gemeente levert haar wederkerige opgave niet in de zin van locaties, dan gebeurt er niets.

Kan de verantwoording niet efficiënter? En besteden we niet te veel tijd aan het jaarverslag? Hoe kan beter en meer inzicht worden gegeven in de (on) mogelijkheden en prestaties van uw woningcorporatie?

Wij werken nog aan dit programma dat zo snel mogelijk bekend zal worden gemaakt.

Om zeker te zijn van een plek in de zaal kunt u zich natuurlijk alvast aanmelden. Annulering is tot vier weken voor het seminar kosteloos.