Seminars

Plaatje

20 september 2024

van der Valk Hotel, Hoofdveste 25, 3992 DH Houten (bij Utrecht)

Deelnamekosten: € 645

(Vrij van BTW vanwege scholing)

Studiepunten (PE): 6


Doelgroep:

Bestuurders, managers en medewerkers wonen en commissarissen van woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties en hun adviseurs.

Annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

Actualiteit Huurbeleid Woningcorporaties

De kostendekkende huur (€ 1.042) wijkt steeds verder af van de aanvangshuur (€ 650). Verbeter- en verduurzamingsuitgaven worden meestal niet gedekt door extra huurinkomsten. En de betaalbaarheid komt steeds meer op rekening van de corporaties. Bovendien zorgt de gestegen rente voor extra kosten.

De kasstromen (ICR) staan daardoor sterk onder druk. Hierdoor is geen sprake van een duurzaam prestatiemodel voor corporaties. De investeringscapaciteit op basis van de NPA is in 2030 opgesoupeerd. Het is daarom van belang om te sturen op maximale huuropbrengst. Het huurbeleid wordt hierdoor steeds ingewikkelder.

De Wet Betaalbare Huur verlegt – als de Tweede Kamer ermee instemt - de grens voor huurregulering naar alle woningen met 186 punten of minder. Daarvoor mag een verhuurder maximaal € 1.100 per maand gaan vragen. Zonder verdere regulering is er voor veel Nederlanders met doodgewone beroepen geen plek meer in de steden en omliggende gemeenten.

De verwachting is dat de bevolking nog sterk zal toenemen. Bovendien neemt de gemiddelde bezetting van een corporatiewoning verder af tot twee personen per woning. Het corporatiebezit zal door woningdelen, splitsen en optoppen beter moeten worden benut. Makkelijk gezegd, maar wat is hiervoor nodig?

Op de derde dinsdag in september is het Prinsjesdag waar de plannen van de nieuwe regering bekend zullen worden gemaakt.

Wij bieden u een inspirerend en actueel programma met onder andere bijdragen van dagvoorzitter Léon Bobbe en hoogleraren Peter Boelhouwer en Johan Conijn. Voor bijdragen uit de praktijk zorgen onder andere Talis samen met IPW en Aedes.

Wij werken nog aan dit programma, dat zo snel mogelijk bekend zal worden gemaakt. U bent in één dag weer 'up to date'. Om zeker te zijn van een plaats kunt u zich natuurlijk alvast aanmelden. U kunt tot vier weken voor het seminar kosteloos annuleren.

Het seminar wordt op video opgenomen. Zodoende kunt u ervoor kiezen om thuis te kijken via een videostream. U kunt deze ook (eventueel in delen) kijken op een tijdstip dat het beste schikt (óók 6 PE).