Seminars

Plaatje

4 april 2024

van der Valk Hotel, Hoofdveste 25, 3992 DH Houten

Deelnamekosten: € 645

(Vrij van BTW vanwege scholing)

Studiepunten (PE): 6


Doelgroep:

directeur-bestuurders, treasurers, controllers, risicomanagers, (financieel) managers en leden van de raad van commissarissen van woningcorporaties. Banken en beleggers en hun adviseurs.

Annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

Actualiteit Financiering Woningcorporaties

De nationale prestatieafspraken leggen een grote druk op de financiering van de corporatiesector.

ondertussen nemen de tekorten alleen maar toe. Er is in 2023 al een tekort van 390.000 woningen.

Het Rijk rekent in de prestatieafspraken dat corporaties fors gaan investeren in sociale en middeldure woningen.

Het WSW verwacht daarom de komende jaren een toename van ruim 30 miljard in het geborgde volume. Wat betekent dit voor de financierbaarheid en het risicoprofiel van de corporatiesector.

Wat is het laatste nieuws uit de deelnemersraad van het WSW? Worden de borgingsgrenzen verhoogd? Wordt niet-Daeb straks wel geborgd? Kan de niet-Daeb financiering verder worden gestandariseerd. Hoe zorgt u voor een duurzaam financieringsmodel voor uw woningcorporatie?

Aan dit SOM-seminar wordt o.a. bijgedragen door: hoogleraar Johan Conijn (dagvoorzitter), het WSW, de BNG, Thésor en Zanders.

Aan het programma wordt nog gewerkt. Maar u kunt zich natuurlijk alvast inschrijven om verzekerd te zijn van een plaats. U bent dan immers in één dag weer up to date. Annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.