Seminars

Plaatje

20 juni 2019

Hilton Soestduinen (wij zorgen voor taxivervoer vanaf CS Amersfoort)

Deelnamekosten: € 595

(Vrij van BTW vanwege scholing)

Studiepunten (PE): 6


Doelgroep:

Bestuurders, managers, beleidsadviseurs en commissarissen van woningcorporaties, wethouders en huurdersorganisaties en hun adviseurs.

Annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

Sturen op Leefbaarheid

Uit het onderzoek ‘Veerkracht in corporatiebezit’ blijkt dat de leefbaarheid van buurten en wijken, waar veel mensen wonen in sociale huurwoningen, achteruit gaat.

Door het passend toewijzen van uw woningen krijgt u er bovendien steeds meer huurders bij met een beperkt inkomen. Ook kwetsbare groepen verhuizen steeds vaker naar ‘gewone’ corporatiewoningen. Die huurders zorgen voor overlast, hebben schulden of zijn verslaafd.

Uit de evaluatie van de woningwet blijkt dat u te weinig ruimte heeft om lokaal maatwerk te leveren. Bovendien heeft de Autoriteit woningcorporaties laten weten het toezicht aan te scherpen. Uw uitgaven voor leefbaarheid (de norm is € 127,39 per woning) moeten daarom nog beter worden onderbouwd.

Welke instrumenten heeft u om effectief op leefbaarheid te sturen? Dat wordt niet alleen bereikt om bij toewijzing de doelgroep te verbreden of kwetsbare groepen meer te verspreiden.
Het vraagt om innovatie in sturing op leefbaarheid. Van welke ervaringen en pilots kan u leren? Welke instrumenten zijn succesvol en wie moet u daarbij betrekken?

Vanwege de evaluatie van de woningwet en het toetsingskader van de Autoriteit Woningcorporaties een goed moment voor een SOM seminar met als thema: "Sturen op leefbaarheid".

Aan deze leerzame en inspirerende studiedag wordt o.a. bijgedragen door hoogleraar Maarten van der Ham, Sander Bodegraven voormalig wethouder Arnhem en voorzitter RvC Tiwos en Jeroen Frissen, onderzoeker RIGO-rapport ‘Veerkracht in corporatiebezit’.

Wij werken nog aan het programma dat binnenkort bekend zal worden gemaakt.