Seminars

Plaatje

27 november 2019

Zalencentrum Vredenburg (naast het Centraal Station van Utrecht)

Deelnamekosten: € 595

(Vrij van BTW vanwege scholing)

Studiepunten (PE): 6


Doelgroep:

Bestuurders, managers en beleidsadviseurs van woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen en hun adviseurs.

Annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

Huisvesting voor ouderen in perspectief

De capaciteit van woonzorgcentra is sterk afgebouwd. Het beleid dat ouderen nu pas met ZZP 5 naar een verpleeghuis mogen verhuizen leidt tot schrijnende situaties.

In de thuissituatie ontbreekt het namelijk vaak aan adequate zorg en dienstverlening. Dit komt mede vanwege te veel verschillende financieringsstelsels die de samenwerking in de weg staan.

En doordat ouderen nu noodgedwongen in hun veel te grote huis of appartement moeten blijven wonen, wordt de doorstroming ernstig belemmerd.

Woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen werken gezamenlijk hard aan oplossingen. Welke 'nieuwe woonzorgvormen' zijn succesvol en hoe kunt u schrijnende situaties voorkomen, door ouderen te verleiden om eerder noodzakelijke voorzieningen te brengen of om tijdig door te stromen naar een passende woning.

Aan het seminar wordt onder ander bijgedragen door Domesta, Woonzorg Nederland, Mozaiek Wonen, Brabant Zorg, de Woningstichting en Platform 31.

Wij werken nog aan het programma dat zo snel mogelijk bekend zal worden gemaakt. Om zeker te zijn van een plaats kunt u zich alvast aanmelden. Annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.