Seminars

Plaatje

8 april 2020

Meetup Jaarbeurs (naast CS Utrecht)

Deelnamekosten: € 625

(Vrij van BTW vanwege scholing)

Studiepunten (PE): 6


Doelgroep:

Directeur-bestuurders, financiële managers, controllers, leden van de Raad van Commissarissen van woningcorporaties en hun adviseurs.

Annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

Actualiteit Control en Interne Beheersing (geactualiseerde herhaling seminar 26-11-2019)

Sinds de verankering van de controlfunctie in de Woningwet neemt de aandacht voor control toe. Risicobeheersing is een centraal principe in de governancecode en de wet. Het beoordelingskader van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is gebaseerd op een risicogericht perspectief.

Bij governance-inspecties richt de Aw zich op de wijze waarop Bestuur, RvC en controller zich tot elkaar verhouden als het gaat om control en risicomanagement.
Sinds kort spreekt de Aw ook met de controller.

Soft controls zijn opgenomen in de governancecode en worden nu ook door accountants in kaart gebracht. Aedes heeft een model Management Control Framework gepresenteerd en het ‘three lines of defence model’ wint bij woningcorporaties aan populariteit.

De invoering van de status van Organisatie van Openbaar Belang (OOB-status) legt nog meer nadruk op de controlfunctie en de interne risicobeheersing. Overwogen wordt om het bestuur van de woningcorporatie te verplichten om een ‘Internal Control Statement’ toe te voegen aan het bestuursverslag.

Uit onze research blijkt dat woningcorporaties worstelen met de invulling van de (onafhankelijke) controlfunctie. Voldoende ontwikkelingen om u over bij te praten over control en interne risicobeheersing bij woningcorporaties.

Wij werken nog aan het programma dat binnenkort bekend zal worden gemaakt.
Om zeker te zijn van een plaats kunt u zich alvast aanmelden.
Annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.