Seminars

13 juni 2002

13 juni 2002 in Bilderberg Hotel ’t Speulderbos te Garderen

Annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

Benchmarking met Beleid

Aanleiding:

In de afgelopen jaren is er door woningcorporaties intensief gewerkt om verder te professionaliseren. In de nota wonen is echter o.a. gesteld dat er voor de sector als geheel onvoldoende ‘prikkels’ zijn. Een objectieve methode om resultaten onderling te vergelijken en verder te verbeteren is “benchmarking”. Door commerciële marktpartijen wordt “benchmarking” als methode voor verbetering van prestaties en meten van bedrijfsvoering intensief toegepast. Voor woningcorporaties wordt “benchmarking” wellicht het stuurinstrument van de

Leerdoelen:

Waarom zou u moeten werken met benchmarks? Wat kunt u leren van benchmarks? Hoe meet u uw prestaties en uw (maatschappelijk) rendement? Hoe past benchmarking in uw bedrijfsvoering?