Seminars

27 maart 2002

27 maart 2002 in het Holiday Inn Utrecht City Center

Annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

Financieel beleid in het duale bestel

Aanleiding:

Door ‘task’ groepen is veel werk verzet. De werkgroep ”FINVER” onder voorzitterschap van dhr. W.G.J. Wijntjes RA, directeur Provincie Zuid Holland en het platform “FINFUNDUAAL” met als voorzitter dhr. C. Schouten, directeur bestuurlijke en financiële organisatie Ministerie van BZK . Op 27 februari 2002 verscheen een handreiking van het platform FINFUNDUAAL voor een programmabegroting.

Leerdoelen:

Leerdoel 1 -> U wordt geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de werkzaamheden van de werkgroep ”FINVER” en het platform “FINFUNDUAAL” Leerdoel 2 -> U wordt ‘up to date’ gebracht met betrekking tot de inzichten omtrent de programmabegroting en het gebruik daarvan in de praktijk! Leerdoel 3 -> U krijgt een overzicht van inzichten ten aanzien van de positie en de rol van de financiële organisatie in het duale bestel!