Seminars

28 november 2001

28 november 2001 in het Bilderberg Hotel ’t Speulderbos

Annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

Samenwerkingsverbanden bij gebiedsgerichte ontwikkeling

Aanleiding:

Uit de herstructureringsopgave volgen grote projecten met lange doorlooptijden en enorme economische risico’s! Er liggen veel plannen, maar de uitvoering laat op zich wachten! Daarbij is nu ook nog sprake van ‘inzakken’ van de nieuwbouwproductie! Effectieve samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, vastgoedbeleggers en andere partijen kan het proces versnellen.

Leerdoelen:

verschaffen van inzicht in achtergrond, vorm en regie van succesvolle samenwerkingsverbanden tussen woningcorporaties, lokale overheden, projectontwikkelaars, vastgoedbeleggers en andere partijen!