Seminars

Plaatje

14 april 2021

Videoseminar (van 14.00 tot 16.45)

Deelnamekosten: € 175

(Vrij van BTW vanwege scholing)

Studiepunten (PE): 3


Doelgroep:

directeuren en leden RvC, financiële managers en controllers van woningcorporaties en hun adviseurs

Annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

Eigen Normen voor Woningcorporaties: "nuttig of nodig"?

Het WSW heeft in samenwerking met de Autoriteit Woningcorporaties het financiële normenkader aangepast. De grenswaarden voor LTV en solvabiliteit zijn verruimd.

Goed nieuws denkt u wellicht. Op papier betekent dit immers meer investeringsruimte. Maar is het wel verstandig om deze extra verkregen ruimte nu geheel te gebruiken? Zijn uw maatschappelijke ambities dan in de toekomst nog wel realiseerbaar? Passen de financiële mogelijkheden van uw corporatie wel binnen de kasstromen op lange termijn? Kan ik mijn investeringen uitleggen aan gemeente, Bestuur en RvC?

Aan het seminar wordt bijgedragen door:
Kees van Nieuwamerongen (AW), Johan Conijn (Finance Ideas), Mark Breij (Accent), Daphne Braal (Vidomes) en Esther Borstlap (Woonborg). Gespreksleider is Jan Peter Duijvestijn (oud CFO Staedion).

U kunt 'live meekijken of terugkijken op een tijdstip dat het u schikt.

Wij werken nog aan het programma dat binnenkort bekend zal worden gemaakt.