Seminars

3 oktober 2002

Bilderberg Hotel ’t Speulderbos te Garderen

Annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

Fiscaal Beleid voor woningcorporaties

Aanleiding:

Woningcorporaties worden naar verwachting vanaf 1 januari 2003 belastingplichtig voor de heffing van vennootschapsbelasting (vpb) en overdrachtsbelasting (ovb). De invoering hiervan heeft belangrijke financiële consequenties.

Woningcorporaties krijgen dan te maken met fiscale regels en waarderingsvoorschriften. De fiscale regelgeving wijkt sterk af van de jaarverslaggeving van corporaties waar binnen, in principe, vele waarderingsgrondslagen kunnen en mogen worden gehanteerd.

Leerdoelen:

Wat zijn de gevolgen van de invoering van deze belastingplicht?
Hoe kunt u de financiële consequenties beperken?
Wat is het onderscheid tussen het commerciële en fiscale winstbegrip?
Welke waarderingsmethodieken leiden naar een optimaal resultaat?
Hoe ziet de ‘fiscale’ corporatiebalans er dan uit?