Seminars

10 oktober 2002

Grand Hotel KAREL V Utrecht

Annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

Financiering van wonen met zorg

Aanleiding:

Er bestaat een groot tekort aan capaciteit voor woningen met zorgvormen voor ouderen. Daarbij ‘vergrijst’ Nederland in hoog tempo. Scheiding van ‘wonen’ en ‘zorg’ geeft veel mogelijkheden voor vormen van wonen en dienstverlening, gebruikmakend van de reguliere financiering, waarbij uw ‘klanten’ tegen betaling kunnen kiezen voor betere service of voor meer comfort en luxe. Hoe gaat het nieuwe kabinet deze ontwikkelingen verder stimuleren?

Leerdoelen:

Samenwerking tussen woningcorporatie en zorgorganisatie
Rol van de ‘commerciële’ belegger
Rapport “Vastgoed zorg op eigen benen”
Financiering van de woonzorgzone ‘Moerwijk’