Algemene Voorwaarden

Bril

Seminars op Maat is gecertificeerd door het CEDEO. Hierdoor voldoen de SOM seminars aan de gestelde criteria voor de permanente educatie (PE) voor bestuurders en leden van de Raden van Toezicht van woningcorporaties. Tevens is Seminars op Maat ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Hierdoor zijn de SOM seminars vrijgesteld van BTW.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle SOM seminars, masterclasses en andere evenementen die onder de handelsnamen Seminars op Maat en Finbelcor worden aangeboden.

Deelnemers kunnen zich digitaal inschrijven op www.seminarsopmaat.nl Na aanmelding ontvangen deelnemers een bevestiging per mail.

Deelnemers hebben na aanmelding een bedenktermijn van 14 dagen indien de aanmelding meer dan 14 dagen voor het seminar plaatsvindt. Tevens mag binnen 30 dagen voor aanvang van het seminar kosteloos worden geannuleerd. Bovendien mag altijd een vervanger deelnemen aan het seminar. De naam en adresgegevens van de vervanger worden voor aanvang van het seminar per Email doorgegeven door de deelnemer die wordt vervangen.

Ongeveer 14 dagen voor aanvang van het seminar ontvangt u de factuur voor uw deelname. De betalingstermijn van de factuur bedraagt eveneens 14 dagen.

Seminars op Maat kan, indien de actuele ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, de inhoud van seminars actualiseren ten opzichte van de informatie zoals bekend op het moment van aanmelding door de deelnemer.

Seminars op Maat heeft altijd het recht de locatie van een evenement te wijzigen en het recht om een seminar te annuleren. Eventueel reeds betaalde bedragen worden na annulering direct terugbetaald.

Het copyright van presentaties, opnames, hand-outs en andere content berust, tenzij anders op/bij het materiaal aangegeven, bij Seminars op Maat.

Alle door deelnemers verstrekte gegevens worden door Seminars op Maat en de betrokken docenten vertrouwelijk behandeld.

Klachten over Seminars op Maat worden afgehandeld volgens onze klachtenprocedure.

Cedeo Logo CEDEO

Seminars op Maat is door het CEDEO erkend als onderwijsinstelling. Onze seminars komen daardoor in aanmerking voor PE uren in het kader van persoonlijke educatie.

CRKBO Logo CRKBO

SOM is ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Zodoende zijn onze seminars vrijgesteld van BTW!