Seminars

Plaatje

26 november 2019

Zalencentrum Vredenburg (naast het Centraal Station van Utrecht)

Deelnamekosten: € 625

(Vrij van BTW vanwege scholing)

Studiepunten (PE): 6


Doelgroep:

Directeur-bestuurders, financiƫle managers en controllers. Leden van de Raad van Commissarissen van woningcorporaties en hun adviseurs.

Annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.









Actualiteit control en interne beheersing bij woningcorporaties

Sinds de verankering van de controlfunctie in de Woningwet neemt de aandacht voor control bij woningcorporaties verder toe.
Risicobeheersing is een centraal principe in de governancecode en de wet.

Het nieuwe beoordelingskader van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is gebaseerd op een risicogericht perspectief. Bij governance-inspecties richt de Aw zich op de wijze waarop Bestuur, RvC en controller zich tot elkaar verhouden als het gaat om control en risicomanagement.

Soft controls zijn opgenomen in de governancecode en worden nu ook door accountants in kaart gebracht. Aedes heeft het Management Control Framework ontwikkeld.

De invoering van de status van Organisatie van Openbaar Belang (OOB-status) legt nog meer nadruk op de controlfunctie en de interne risicobeheersing.
Mogelijk wordt het bestuur van de corporatie zelfs verplicht tot opname van een Internal Control Statement in het bestuursverslag.

Voldoende ontwikkelingen om u over bij te praten over control en interne risicobeheersing bij woningcorporaties.

Wij werken nog aan het programma dat zo snel mogelijk bekend zal worden gemaakt. Om zeker te zijn van een plaats kunt u zich alvast aanmelden. Annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.