Seminars

Plaatje

26 maart 2020

Hotel Houten

Deelnamekosten: € 595

(Vrij van BTW vanwege scholing)

Studiepunten (PE): 6


Doelgroep:

Bestuurders, managers, beleidsadviseurs en commissarissen van woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties en hun adviseurs.

Annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

Huurbeleid en Betaalbaar Wonen

Door de wet Huur en inkomensgrenzen wijzigt de doelgroep van woningcorporaties. Zo mogen alleenstaanden nog maar € 35.000 verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Dit heeft een grote impact op huurders met een bescheiden budget. Welke keuzes maakt u binnen de uitgangspunten van de nieuwe wet-en regelgeving?

Het NIBUD concludeert dat een kwart van de huurders te maken heeft met hoge woonlasten. Maar gaat om een hoge huur of een tekortschietend inkomen? Huurverlaging of meer huurtoeslag biedt weinig soelaas. Tegelijkertijd wordt wel van woningcorporaties verwacht een bijdrage te leveren aan betaalbaarheid. En hoe past het het Sociaal huurakkoord in de nieuwe context?

U moet nog keuzes maken welke huursom u hanteert, welke huishoudens een huurkorting of bevriezing krijgen en hoe snel de huur van hogere inkomens mag stijgen. Op 26 maart 2020 is er al een goed beeld te schetsen van de wijzigingen in het huurbeleid, zodat u tijdig kan inspelen op de komende veranderingen.

Aan deze inspirerende en actuele studiedag wordt onder andere bijgedragen door Sander van Bodegraven (voorzitter RvC TIWOS), hoogleraren Peter Boelhouwer en Johan Conijn, NIBUD-directeur Arjan Vliegenthart en de wethouder wonen van Purmerend Thijs Kroese.

Wij werken nog aan het programma dat binnenkort bekend zal worden gemaakt.
Om zeker te zijn van een plaats kunt U zich alvast aanmelden voor het seminar.
Annulering is tot vier weken voor het seminar kosteloos.