Seminars

Plaatje

22 september 2020

Mission Mediaplaza Jaarbeurs Utrecht (09.30- 16.30)

Deelnamekosten: € 595

(Vrij van BTW vanwege scholing)

Studiepunten (PE): 6


Doelgroep:

Directeur-bestuurders, financiële managers, controllers, leden van de Raad van Commissarissen van woningcorporaties en hun adviseurs.

Annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

Financieel Beleid Woningcorporaties

De druk op woningcorporaties om te investeren neemt toe. De beleidswaarde en de verlaagde LTV bieden ruimte en als u geld leent krijgt u door de negatieve rente zelfs geld toe.

Maar grond is schaars, bouwkosten zijn hoog en nieuwbouw wordt bestraft met fiscale heffingen als gevolg van de ATAD en de verhuurdersheffing.
Sturen op kasstromen blijft daarom van groot belang voor de corporatiesector.

Het EIB constateert in een recente rapportage dat de investeringsruimte voor woningcorporaties aanzienlijk kan toenemen als opbrengsten, kosten en risico’s consistent worden toegepast bij het toezicht door het WSW en de AW.
De vraag is hoe dit uitwerkt voor uw begrotingen en risicomanagement.

Het ministerie van BZK heeft de voorgestelde wijzigingen in de Woningwet en het BTIV bekend gemaakt. Na een consultatieronde zullen de wetsvoorstellen worden gepubliceerd.

Op de derde dinsdag van september is het Prinsjesdag. Kort daarna organiseren wij ieder jaar het SOM seminar: "Financieel Beleid Woningcorporaties".

Belangrijk thema zal de evaluatie van de woningwet en het BTIV en de gevolgen voor uw investeringen en begrotingen zijn. Ook zorgen wij voor natuurlijk voor een aantal actuele presentaties rond uw dagelijkse problematiek.

Het seminar was de afgelopen jaren snel volgeboekt.
Om zeker te zijn van een plaats kunt U zich alvast aanmelden voor het seminar. Annulering is tot vier weken voor het seminar kosteloos.