Seminars

Plaatje

25 november 2020

Hilton Soestduinen

Deelnamekosten: € 625

(Vrij van BTW vanwege scholing)

Studiepunten (PE): 6


Doelgroep:

Directeur-bestuurders, treasurers, financiële managers en controllers. Leden van de Raad van Toezicht van woningcorporaties en hun adviseurs. Gemeenten, financiers en beleggers.

Annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

Financiering terug op de strategische agenda

Onder de nieuwe Woningwet is het mogelijk dat woningcorporaties failliet kunnen gaan. Financiële continuïteit geen vanzelfsprekendheid meer. Meer prudentie en stapeling van risicobeheersingsmaatregelen door achtervangers en WSW is het gevolg.

Maar het corporatiebezit laat gezonde kasstromen en alsmaar stijgende marktwaardes zien. Is ons financieringsstelsel daarom niet aan een vernieuwing toe?

Investeringen in duurzaamheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen vergen de komende jaren miljarden. De rente is momenteel historisch laag en laat sinds de 13de eeuw een dalende trend zien. Een gouden toekomst voor kapitaalintensieve ondernemingen zoals woningcorporaties als het gaat om de alsmaar dalende financieringslasten en zelfs negatieve rentes. Of is er toch een keerzijde?

Gemeenten vragen corporaties woningen te bouwen voor het middensegment. Het eerste verplichte aflosmoment op de interne lening aan de niet-DAEB tak komt in zicht. Weet u al op welke wijze u dit gaat financieren?

Pensioenfondsen en verzekeraars laten op financieringsplatvormen zien dat marges op financiering wel degelijk omlaag kunnen. Aan de ander kant brengen banken kosten in rekening voor het stallen van tijdelijke liquiditeitsoverschotten. Een integrale oplossing voor deze uitdagingen lijkt niet aanwezig. Of is de tijd rijp voor schatkistbankieren?

Na jarenlange relatieve rust op het financieringsfront, lijkt het financieringsvraagstuk weer bij elke corporatie nadrukkelijk op de strategische agenda te staan.
Wat betekent deze nieuwe werkelijkheid voor uw financieringsstrategie?

Wij werken nog aan het programma dat binnenkort bekend zal worden gemaakt.