Seminars

4 november 2001

NH Hotel Utrecht City Center op 11 april 2002

Annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

Samenwerking tussen beleggers/ontwikkelaars en corporaties

Aanleiding:

Al jaren wordt er gesproken over samenwerking tussen woningcorporaties en andere vastgoedpartijen! Beide partijen kunnen veel voor elkaar betekenen, toch neemt die samenwerking nog geen grote vlucht. In de nota wonen en in de 5e nota R.O. wordt de nadruk gelegd op de binnenstedelijke herstructurering en de daarvoor benodigde samenwerkingsverbanden. Ook is sprake van grote achterstanden in de nieuwbouw. De overheid stimuleert samenwerking! Hier ontstaan in de komende periode grote kansen! Het is daarom tijd voor een doorbraak!

Leerdoelen:

Hoe kunnen beleggers/ontwikkelaars en corporaties succesvol samenwerken? Waar liggen kansen, wat zijn de bedreigingen en hoe kunt u deze overwinnen?