Seminars

17 januari 2002

17 januari 2002 in het Holiday Inn Utrecht City Center

Annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

Financiering van wonen met zorg

Aanleiding:

Er bestaat een groot tekort aan capaciteit voor woningen met zorgvormen voor ouderen. Daarbij ‘vergrijst’ Nederland in hoog tempo. Scheiding van ‘wonen’ en ‘zorg’ geeft veel mogelijkheden voor vormen van wonen en dienstverlening, gebruikmakend van de reguliere financiering, waarbij uw ‘klanten’ tegen betaling kunnen kiezen voor betere service of voor meer comfort en luxe.

Leerdoelen:

Verschaffen van inzicht in de financieringsmogelijkheden van woningen met ‘zorgvormen’, gebruik makend van de reguliere financiering en in samenwerking tussen zorgorganisatie en woningcorporaties en andere partijen.