Seminars

19 oktober 2016

Hilton Soestduinen

Deelnamekosten: € 700

(Vrij van BTW vanwege scholing)

Studiepunten (PE): 5


Doelgroep:

Bestuurders van Woningcorporaties

Annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

Blok 5 - 2e leergang bestuurders

Door het risicomanagement van het WSW en de veranderingen in het toezicht van de Woonautoriteit is een veranderd speelveld ontstaan. Zowel dat veranderde speelveld als de wijzigingen in het toezicht zelf hebben effect op de besluitvorming voor bijvoorbeeld nieuwe investeringen. En daarnaast spelen er veranderingen in en bij doelgroepen en op de lokale en regionale woningmarkt. Wat voor risico’s brengen die veranderingen met zich mee? De afscheiding van het niet-Daeb bezit en de financiering daarvan kent ook nog veel onzekerheden en risico’s. En uw RvT/RvC moet goedkeuring verlenen over investeringen groter dan € 3 miljoen. Een financieel reglement is inmiddels door elke corporatie voor 1 september resp. 1 oktober jl. ingediend en wordt beoordeeld als het afwijkt van het modelreglement.

Maar wat betekent dat alles voor het denken en doen en laten binnen de corporatie of worden schijnzekerheden gecreëerd? Hoe maak je zelf een afwegingskader voor grote investeringen: welke risico’s en financiële randvoorwaarden neem je daar in mee? Wat betekenen deze veranderingen voor uw opvatting over risicomanagement en beheersmaatregelen, maar ook voor uw opvattingen over het maatschappelijk ondernemerschap? Op speelse wijze verkennen we welk risiconiveau, bij verschillende scenario’s rond markt en doelgroepen, acceptabel is voor woningcorporaties.