Seminars

10 november 2016

Hilton Soestduinen

Deelnamekosten: € 700

(Vrij van BTW vanwege scholing)

Studiepunten (PE): 5


Doelgroep:

Deelnemers aan de leergang bestuurders

Annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

Blok 6 - 2e Leergang Bestuurders

Is de inrichting van uw organisatie er al op ingericht om de strategische doelen van uw woningcorporatie op effectieve en efficiƫnte wijze te realiseren? Zijn verantwoordelijkheden gekoppeld aan middelen en bevoegdheden? Compliance en integriteit zijn toetsstenen.
Wat mogen medewerkers van elkaar en van de leiding verwachten (structuur) en hoe wordt samengewerkt. De theorie rond organisatieverandering wordt door Theo Camps gekoppeld aan de praktijk bij Laurentius. Voor een gedachtewisseling rond het thema van organisatieontwerp is niet alleen de vraag van belang hoe veel tijd je wordt gegund, maar evenzeer de vraag wat de effecten van de tijdsgeest zijn. Wat bindt organisaties als woningcorporaties in de lokale en regionale context en hoe positioneer je jezelf daarin als bestuurder? En wat zie je als bestuurder als relevante omgeving? De tijdgeest is van invloed op het plegen van interventies in een tijd waarin transities een gegeven zijn.
Welke uitdagingen kent uw bedrijfsvoering en hoe maak je die toekomstbestendig?