Seminars

Plaatje

24 april 2019

van de Valk Hotel Utrecht-Zuid (13.00-18.00)

Deelnamekosten: € 595

(Vrij van BTW vanwege scholing)

Studiepunten (PE): 5 (NBA 101816)


Doelgroep:

directeur-bestuurders en leden Raad van Toezicht, managers, beleidsmedewerkers en adviseurs van woningcorporaties. Gemeenten, huurdersorganisaties en beleggers.

Annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

Mocht de uitnodiging niet goed in beeld komen kunt u deze hier bekijken