Seminars

8 maart 2000

Speulderbos Garderen

Deelnamekosten: € 500

(Vrij van BTW vanwege scholing)

Doelgroep:

Financieel management van woningcorporaties

Annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

Financieel beleid in een veranderende omgeving van woningcorporaties

Aanleiding voor dit allereerste SOM-seminar voor woningcorporaties:
Tot de nota "Wonen in de 21e eeuw" van kracht wordt geldt voor woningcorporaties een periode van interimtoezicht. Vooruitlopend op het nieuwe beleid waarin wordt gestreefd naar meer marktwerking, heeft staatsecretaris Remkes het "Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) op twee punten ruimer te willen toepassen, nl: bij nevenactiviteiten en bij verbindingen met andere rechtspersonen. Voor de financiƫle leiding van woningcorporaties is sprake van een complexe situatie met veel onzekerheden en interne en externe invloeden. Sprekers: Jan Maarten van der Meulen, Kees Tegel, Theo Woertman, Sybo Bruinsma en Jan van der Moolen.