Seminars

Plaatje

28 juni 2023

Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6, Utrecht Zuid (09.30- 16.30)

Deelnamekosten: € 595

(Vrij van BTW vanwege scholing)

Studiepunten (PE): 6


Doelgroep:

Directie, management en beleidsfunctionarissen van woningcorporaties, gemeenten, provincies en marktpartijen die betrokken zijn bij flexibel Bouwen en Wonen.

Annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.