Seminars

26 september 2002

NH Hotel, te Utrecht

Annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

De programmabegroting onder het duale bestel (gemeenten)

Aanleiding:

De burgers wensen beperking van de lastendruk en de algemene uitkering van het Rijk staat onder druk. U zult met minder middelen uw hoge ambities moeten realiseren! Daarbij zitten de middelen vaak ‘vast’ in lopende programma’s. In het duale systeem zal door de Raad meer worden gestuurd op hoofdlijnen. Een instrument daarvoor is de programmabegroting. Enkele gemeenten werken er al mee. Onlangs verscheen de handreiking van het platform FINFUNDUAAL voor een programmabegroting. In de praktijk blijken nogal wat haken en ogen, voetangels en klemmen rond het toepassen van de programmabegroting.

Leerdoelen:

Waarom een programmabegroting en wat is de rol van de betrokken partijen?
Hoe implementeert u succesvol de programmabegroting in uw gemeente?
Waar haalt u uw middelen vandaan om ‘nieuw beleid’ te realiseren?
Hoe koppelt u programma’s aan begrotingen en welk product ondersteunt welk programma, wat hoort in een paragraaf en wat hoort in een programma?