Seminars

Plaatje

2 oktober 2019 - Progress Mediaplaza Jaarbeurs Utrecht
Financieel Beleid Woningcorporaties (volgeboekt) Thans speelt er meer dan ooit voor de corporatiesector! Er komen nieuwe richtlijnen voor de markttoets, het huurbeleid, de toewijzing en de borging. Er wordt gezocht naar een methode om het vermogen in de niet-Daeb te mobiliseren. En BZK studeert op de verevening tussen woningcorporaties. Op de derde dinsdag in september is het Prinsjesdag, waar de plannen van de regering voor het volgend jaar worden bekendgemaakt. Hoe werkt dit beleid uit voor de beschikbare middelen voor uw investeringen in betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid? Op het seminar informeren BZK, het WSW en de AW u over de komende wijzigingen in de regelgeving.

Plaatje

26 november 2019 - van der Valk Hotel Winthorstlaan 4-6 Utrecht Zuid
Actualiteit Control en Interne Beheersing ‘Een seminar over de actuele ontwikkelingen op het gebied van de onafhankelijke controlfunctie, strategisch risicomanagement, de risicogerichte benadering van WSW, Aw en accountants, de spanningsvelden en dilemma´s tussen RvC, Bestuur en controller, het belang en de ongrijpbaarheid van soft controls, de toepassing van het Three Lines of Defence Model, de impact van de OOB-wetgeving en nog veel meer!’ Uit onze research blijkt dat woningcorporaties worstelen met de invulling van de (onafhankelijke) controlfunctie. Voldoende ontwikkelingen om u over bij te praten over control en interne risicobeheersing bij woningcorporaties.

Plaatje

27 november 2019 - Van der Valk hotel Houten
Huisvesting voor ouderen in perspectief De capaciteit van woonzorgcentra is sterk afgebouwd. Het beleid dat ouderen nu pas met ZZP 5 naar een verpleeghuis mogen verhuizen leidt tot schrijnende situaties. In de thuissituatie ontbreekt het namelijk vaak aan adequate zorg en dienstverlening. Dit wordt mede veroorzaakt door de vele financieringsstelsels die de samenwerking in de weg staan. Doordat ouderen nu noodgedwongen in hun veel te grote huis of appartement moeten blijven wonen, wordt de doorstroming ernstig belemmerd. Woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen werken gezamenlijk hard aan oplossingen.

Eerdere Seminars