Seminars

Plaatje

25 april 2019 - van de Valk Hotel Utrecht-Zuid
Woningnood en effectieve aanpak Woningcorporaties Het tekort aan betaalbare huurwoningen is veel groter dan gedacht. Daarom wil BZK de DAEB inkomensgrens verhogen en een ‘noodknop middenhuur' instellen. Ouderen met vermogen en een laag inkomen worden uitgezonderd van de passendheidstoets. Hoe werkt dit beleid uit op de inzet van de bestaande voorraad sociale huurwoningen? En hoe kunnen de woningcorporaties bijdragen om de woningtekorten weg te werken?

Plaatje

19 juni 2019 - Hilton Soestduinen (wij zorgen voor taxivervoer vanaf CS Amersfoort)
Belastingen bij Woningcorporaties Belastingen zijn de grootste kostenpost van de corporatiesector. Sommige woningcorporaties moeten nu al vier maanden huurinkomsten aan de fiscus afdragen! Door de ATAD en de progressieve tarieven van de verhuurdersheffing zal de belastingdruk nog verder toenemen De WOZ-waarde stijgt dit jaar ruim 8%! Hoe reëel is dit voor woningen die zijn bestemd voor de sociale verhuur? De overheid wil de investeringen van woningcorporaties in duurzaamheid stimuleren en heeft daarvoor subsidies aangekondigd. De aftrekbaarheid van isolatie, zonnepanelen, en warmtepompen is echter al een bron van veel discussie. Uit onze research blijkt dat de fiscale mogelijkheden nog niet altijd optimaal worden benut. Hoe kunt u op de kosten van belastingen en verhuurdersheffing besparen?

Plaatje

20 juni 2019 - Hilton Soestduinen (wij zorgen voor taxivervoer vanaf CS Amersfoort)
Sturen op Leefbaarheid Door het passend toewijzen krijgt u er meer huurders bij met een beperkt inkomen. Ook kwetsbare groepen verhuizen steeds vaker naar ‘gewone’ corporatiewoningen. Een deel van deze huurders zorgt voor overlast, hebben schulden of zijn verslaafd. Uit het onderzoek ‘Veerkracht in corporatiebezit’ blijkt dat de leefbaarheid van buurten en wijken, waar veel mensen wonen in sociale huurwoningen snel achteruitgaat. Deze bevindingen worden bevestigd uit de evaluatie van de Woningwet. Daarom krijgen woningcorporaties meer financiële ruimte om de leefbaarheid te verbeteren. Sturing op leefbaarheid is niet alleen maar om bij toewijzing de doelgroep te verbreden of kwetsbare groepen meer te verspreiden. Welke instrumenten zijn nog meer voorhanden en wie kunt u daar het beste bij betrekken? Geven de aanpassingen in het beleid meer kansen voor lokaal maatwerk of blijft de wet een ‘landelijk confectiepak dat lokaal knelt’?

Plaatje

2 oktober 2019 - Congrescentrum Jaarbeurs Utrecht
Financieel Beleid Woningcorporaties Het allereerste SOM-seminar voor woningcorporaties heeft plaatsgevonden op 10 maart 2000. Het thema was toen al: “Financieel Beleid Woningcorporaties”. Sindsdien is er in uw werkomgeving veel veranderd. Maar in de kern blijft uw problematiek hetzelfde. Er wordt verwacht dat u woningen verduurzaamt en van het gas afhaalt, bouwt voor de doelgroep en huren matigt. U moet uw schaarse middelen dus zo optimaal mogelijk inzetten om aan de vele vragen te voldoen.

Eerdere Seminars