Seminars

Plaatje

7 juni 2018 - Beatrixgebouw Jaarbeurs naast CS Utrecht (zaal 111)
Controller, Bestuur en Woningwet (vierde en laatste keer!) In de nieuwe woningwet worden specifieke verantwoordelijkheden bij de control functie gelegd. Tevens worden criteria gesteld voor de onafhankelijkheid van de controller. Hiermee wordt beoogd dat de controller kan bijdragen aan het verbeteren van de rechtmatigheid en doelmatigheid van uw woningcorporatie. De functie omvat dus niet alleen de financiële controle en verantwoording, maar vooral ook de toets op de effectiviteit en de efficiency van de gehele organisatie. De onafhankelijkheid wordt gegarandeerd door de control functie onder te brengen in een andere afdeling dan de financiële functie. Maar zowel de financiële functie als de control functie moeten worden betrokken bij de besluitvorming. U heeft dit vastgelegd in uw financieel reglement. Maar de praktijk blijkt weerbarstig! Het onderscheid tussen financiën, control en audit blijkt soms onduidelijk en de control functie wordt daarom soms verschillend geïnterpreteerd en ingevuld. Daarom hebben wij aan gerenommeerde specialisten rond governance, financiën en control én collega’s uit de praktijk van woningcorporaties gevraagd om hun visie hoe de control functie bij woningcorporaties het meest effectief kan worden ingevuld.

Plaatje

20 juni 2018 - Hilton Soestduinen (wij verzorgen taxivervoer vanaf CS Amersfoort 10 min.)
Belastingen in de Bedrijfsvoering van Woningcorporaties (herhaling vanwege grote belangstelling) Door vennootschapsbelasting en verhuurderheffing moeten sommige woningcorporaties drie maanden huurinkomsten aan de fiscus afdragen! En er hangen opnieuw donkere wolken boven de corporatiesector. In de fiscale paragraaf van het Regeerakkoord staat namelijk dat de renteaftrek zal worden ingeperkt. Hierdoor zal de totale belastingdrukin 2021 een miljard euro hoger zijn dan nu! Wat moet u na 10 jaar integrale belastingplicht weten over de fiscale dossiers? De belastingdienst behandelt u net als andere belastingplichtige ondernemingen. U ondertekent zelf uw fiscale aangiften. Maar bent u al een professioneel opdrachtgever van uw fiscale adviseurs? Zijn belastingen al een vast onderdeel van uw plannen en uw bedrijfsvoering? Uit onze research blijkt dat de mogelijkheden nog niet altijd optimaal worden benut. Leuker kunnen wij het niet maken. Wel makkelijker! In één dag fiscaal up-to-date!

Plaatje

6 september 2018 - Meet Up Jaarbeurs Utrecht zaal 217
Prestatieafspraken en Ambities Onlangs is de indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties (IBW) gepubliceerd. Het IBW geeft indicatief inzicht in de beschikbare middelen voor verduurzaming óf huurverlaging óf nieuwbouw. Maar volgens het Waarborgfonds Sociale Woningbouw kunnen 128 woningcorporaties de doelstellingen voor verduurzaming niet betalen! En is bij alle woningcorporaties weinig financiële ruimte voor andere ambities. Uit een recentelijke inventarisatie blijkt veel plancapaciteit voor woningbouw, maar ook grote verschillen tussen wat er nodig is in de verschillende regio’s! Door de verschillen werkt generiek beleid contraproductief en is per regio maatwerk nodig. De beleidsmakers zullen dus alles op alles moeten zetten, om voor huishoudens met een bescheiden inkomen, wonen mogelijk en betaalbaar te houden. Beleggers en ontwikkelaars kunnen strategische bijdragen leveren, maar als het gaat om betaalbaar wonen kunnen alleen woningcorporaties samen met gemeenten serieuze woonafspraken maken. Ondertussen neemt het woningtekort steeds verder toe. Het vereist ‘stuurmanskunst en innovatiekracht’ om uw strategische keuzes te vertalen in haalbare prestatieafspraken.

Plaatje

11 oktober 2018 - Mediaplaza Jaarbeurs tegenover CS Utrecht
Financieel Beleid Woningcorporaties (10e Editie) De corporatiesector raakt steeds meer klem tussen maatschappelijke wensen en oplopende lastenverzwaringen. Aan de ene kant verwachten we dat corporaties hun woningvoorraad verduurzamen en dat ze meer nieuwbouw realiseren. Logisch, maar aan de andere kant verhoogt het kabinet de belastingdruk voor corporaties. Gezien de grote maatschappelijke opgaven waar corporaties voor staan is dat wrang. Op de derde dinsdag in september is het Prinsjesdag waar de plannen van de regering voor het volgend jaar worden bekendgemaakt. Hoe werkt dit beleid uit voor uw begroting en voor de beschikbare middelen voor investeringen in betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid? In de actualiteit spelen de overgang van marktwaarde naar beleidswaarde. En komt er steeds meer aandacht voor de verschillen tussen de individuele opgaven van woningcorporaties en de beschikbare investeringscapaciteit.

Eerdere Seminars