Seminars

Plaatje

6 september 2018 - Beatrix Vergadercentrum Jaarbeurs Utrecht
Prestatieafspraken, Ambitie en Innovatie Beleidsmakers van woningcorporaties en gemeenten zullen alles op alles moeten zetten, om voor huishoudens met een bescheiden inkomen, wonen mogelijk en betaalbaar te houden. Maar wat is belangrijker? Een dak boven het hoofd of nul op de meter? Uit een recentelijke inventarisatie blijkt veel plancapaciteit voor woningbouw, maar ook grote verschillen tussen wat er nodig is in de verschillende regio’s! Door deze verschillen zouden meer regionale prestatieafspraken moeten worden gemaakt. Onlangs is de indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties (IBW) gepubliceerd. Het IBW geeft inzicht in de beschikbare middelen van woningcorporaties voor verduurzaming óf huurverlaging óf nieuwbouw. Maar volgens het WSW kunnen veel woningcorporaties de doelstellingen voor verduurzaming al niet betalen! Als het gaat om betaalbaar wonen kunnen alleen woningcorporaties samen met gemeenten serieuze woonafspraken maken. Men kan vaak veel meer en veel sneller! Het vereist ‘stuurmanskunst en innovatiekracht’ en ‘out of the box denken en handelen om strategische keuzes te vertalen in haalbare afspraken.

Plaatje

11 oktober 2018 - Mediaplaza Jaarbeurs tegenover CS Utrecht
Financieel Beleid Woningcorporaties (10e Editie) Er wordt verwacht dat u de woningen verduurzaamt en van het gas afhaalt, bouwt voor uw doelgroep en uw huren matigt. Maar volgens het WSW is vorig jaar € 1.5 miljard aan leningen afgelost. Is het niet verstandiger om te investeren nu de rente zo laag is? In de plannen voor ‘Co2 neutraal’ staat dat de verhuurdersheffing in 2020 wordt gehalveerd. Hoe gaat deze regeling er straks uitzien? In de actualiteit speelt de overgang van marktwaarde naar beleidswaarde. Opnieuw veel werk aan de winkel. Blijkt de beleidswaarde straks een ‘blessing in disguise’? Ook komt er steeds meer aandacht voor de verschillen tussen de individuele opgaven van woningcorporaties en de beschikbare investeringscapaciteit. Op de derde dinsdag in september is het Prinsjesdag waar de plannen van de regering voor het volgend jaar worden bekendgemaakt. Hoe werkt dit beleid uit voor de beschikbare middelen voor investeringen in betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid? Voor woningcorporaties is het zaak om er voor te waken dat de beleidsambitities haalbaar en betaalbaar blijven!

Plaatje

21 november 2018 - van de Valk Hotel Utrecht
Verduurzaming, Technologie en Economie Er wordt verwacht dat u u woningvoorraad op korte termijn verduurzaamt en snel van het gas afhaalt. Als stimulans zal onder andere de verhuurdersheffing vanaf 2020 worden gehalveerd. Desondanks zijn uw middelen beperkt en wat is belangrijker 'nul op de meter' of 'een dag boven het hoofd'? Wat mag het kosten? De ontwikkelingen voltrekken zich razendsnel welke alternatieve energiebronnen zijn of komen straks beschikbaar? Wat kost het routeplan Co2 Neutraal en wie gaat dat betalen? Op het seminar verkennen we de baten en lasten van duurzame investeringen in relatie tot de mogelijkheden van nieuwe technologie.

Eerdere Seminars