Seminars

Plaatje

18 januari 2018 - Beatrixgebouw Jaarbeurs naast CS Utrecht (zaal 417)
Controller, Bestuur en Woningwet (derde herhaling vanwege uitstekende evaluatie) In de nieuwe woningwet worden specifieke verantwoordelijkheden bij de control functie gelegd. Tevens worden er criteria gesteld voor de onafhankelijkheid van de controller. Hierdoor wordt beoogd dat de controller kan bijdragen aan het verbeteren van de rechtmatigheid en doelmatigheid. De functie omvat dus niet alleen de financiële controle en verantwoording, maar vooral ook de toets op de effectiviteit en de efficiency van de gehele organisatie. De onafhankelijkheid wordt gegarandeerd door de control functie onder te brengen in een andere afdeling dan de financiële functie. Maar zowel de financiële functie als de control functie moeten worden betrokken bij de besluitvorming. U heeft dit vastgelegd in uw financieel reglement. Maar de praktijk blijkt weerbarstig! Het onderscheid tussen financiën, control en audit blijkt soms onduidelijk en de control functie wordt daarom soms verschillend geïnterpreteerd en ingevuld. Daarom hebben wij aan gerenommeerde specialisten rond governance, financiën en control én collega’s uit de praktijk van woningcorporaties gevraagd om hun visie hoe de control functie bij woningcorporaties het meest effectief kan worden ingevuld.

Plaatje

14 februari 2018 - Beatrix Vergadercentrum Jaarbeurs (naast CS Utrecht)
Evaluatie van het passend toewijzen Er is al veel geschreven en gesproken over de nieuwe Woningwet. Eén van de meest ingrijpende wijzigingen, het Passend Toewijzen, laat nu zijn eerste effecten zien. Het blijkt veel meer te betekenen dan het simpelweg huisvesten van lage inkomens in woningen met lagere huurklassen en samenhangend huurbeleid is nu erg ingewikkeld. Uit de PBL studie: ‘Middeninkomens op de woningmarkt. Ruimte op een krap speelveld’ blijkt dat 28% of 425.000 van de middeninkomens geen huur van € 700 of meer kan betalen. Marktpartijen komen niet met oplossingen. Moeten woningcorporaties niet meer gaan betekenen voor deze doelgroep? Door eenzijdige toewijzing kunnen veel kwetsbare huishoudens bij elkaar komen te wonen en soms geeft dit problemen. Denk hierbij aan de ‘treitervloggers’ in de Poelenburg. Vandaar dat de gemeente Zaanstad de ‘wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek’ (Rotterdamwet) wil gaan inzetten om verdere segregatie te voorkomen. Inmiddels is Rutte ‘3’ aan het roer en voltrekken demografische veranderingen in een razendsnel tempo. Wat is nu de stand van zaken en wat betekent dit voor uw huurbeleid?

Plaatje

11 april 2018 - Beatrix Congrescentrum Jaarbeurs
Belastingen bij Woningcorporaties Door de vennootschapsbelasting en verhuurdersheffing is de belastingdruk bij woningcorporaties enorm toegenomen. Sommige woningcorporaties moeten nu al drie maanden huurinkomsten aan de fiscus afdragen. Nu hangen er opnieuw donkere wolken biven de corporatiesector. In de belastingplannen van de nieuwe regering staat dat de renteaftrek voor de vennootschapsbelasting zal worden ingeperkt Belastingen zijn kosten die natuurlijk zoveel moeten worden beperkt. Maar uit onze research blijkt dat de mogelijkheden daarvoor niet altijd optimaal worden benut. Wij werken nog aan het programma dat binnenkort bekend zal worden gemaakt.

Eerdere Seminars