Seminars

Plaatje

26 november 2019 - van der Valk Hotel Winthorstlaan 4-6 Utrecht Zuid (09.30-16.30)
Actualiteit Control en Interne Beheersing (Volgeboekt - Reservelijst) ‘Een seminar over de actuele ontwikkelingen op het gebied van de onafhankelijke controlfunctie, strategisch risicomanagement, de risicogerichte benadering van WSW, Aw en accountants, de spanningsvelden en dilemma´s tussen RvC, Bestuur en controller, het belang en de ongrijpbaarheid van soft controls, de toepassing van het Three Lines of Defence Model, de impact van de OOB-wetgeving en nog veel meer!’ Uit onze research blijkt dat woningcorporaties worstelen met de invulling van de (onafhankelijke) controlfunctie. Voldoende ontwikkelingen om u over bij te praten over control en interne risicobeheersing bij woningcorporaties.

Plaatje

27 november 2019 - Van der Valk hotel Houten (09.30-16.30)
Huisvesting voor ouderen in perspectief De capaciteit van woonzorgcentra is sterk afgebouwd. Het beleid dat ouderen nu pas met ZZP 5 naar een verpleeghuis mogen verhuizen leidt tot schrijnende situaties. In de thuissituatie ontbreekt het namelijk vaak aan adequate zorg en dienstverlening. Dit wordt mede veroorzaakt door de vele financieringsstelsels die de samenwerking in de weg staan. Doordat ouderen nu noodgedwongen in hun veel te grote huis of appartement moeten blijven wonen, wordt de doorstroming ernstig belemmerd. Woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen werken gezamenlijk hard aan oplossingen.

Plaatje

22 januari 2020 - van der Valk Hotel Winthorstlaan 4-6 Utrecht Zuid (09.30-16.30)
Verduurzaming gemengd bezit en VvE’s Volgens het Klimaatakkoord moeten de huurwoningen van woningcorporaties in 2050 CO2-neutraal zijn. Veel van de corporatiewoningen staan in buurten met gemengd bezit of maken deel uit van een complex met een Vereniging van Eigenaren (VvE). Het warmteplan en de wijkaanpak heeft gevolgen voor de manier waarop en het tempo van de verduurzaming van dit ‘gespikkelde bezit’. Gezien de grote opgave is het niet wenselijk dat de Woningwet corporaties onnodig belemmert in de verduurzaming. Kan het ministerie van Binnenlandse Zaken al meer helderheid verschaffen over het overheidsbeleid en de wijkaanpak? En hoe kan een VvE energiebesparende maatregelen financieren? Het Energiebespaarfonds biedt kansen voor financiering. Gezamenlijke investeringen vragen om doorzettingsvermogen. Hoe zorgt u voor enthousiasme en draagvlak bij uw huurders en eigenaar-bewoners? En hoe leidt deze opgave tot acceptabele investeringen en voorspelbare woonlasten?

Plaatje

23 januari 2020 - van der Valk Hotel Winthorstlaan 4-6 Utrecht Zuid (09.30-16.30)
Actualiteiten RvC en Auditcommissie nieuwe stijl 2020 Door de verplichting van een Auditcommissie (AC) in de Woningwet ​en de invoering van de status van Organisatie van Openbaar Belang (OOB) is ​er veel veranderd. Bestuur, financieel management en controllers werken samen met de Auditcommissies aan investeringsprogramma's, risicomanagement, begrotingen en jaarrekeningen. De invoering van de OOB-status legt nog meer nadruk op de werkzaamheden en op de rol van de Auditcommissie. Uit onze research blijkt dat veel Auditcommissies worstelen met de invulling van effectief financieel toezicht en de andere taken.

Eerdere Seminars