Seminars

Plaatje

26 maart 2020 - Hotel Houten (09.30- 16.30)
Huurbeleid en Betaalbaar Wonen Door de wet Huur en inkomensgrenzen wijzigt de doelgroep van woningcorporaties. Zo mogen alleenstaanden nog maar € 35.000 verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Dit heeft een grote impact op huurders met een bescheiden budget. Welke keuzes maakt u binnen de uitgangspunten van de nieuwe wet-en regelgeving? U moet nog keuzes maken welke huursom u hanteert, welke huishoudens een huurkorting of bevriezing krijgen en hoe snel de huur van hogere inkomens mag stijgen. Op 26 maart 2020 is er al een goed beeld te schetsen van de wijzigingen in het huurbeleid, zodat u tijdig kan inspelen op de komende veranderingen.

Plaatje

8 april 2020 - Meetup Jaarbeurs direct naast CS Utrecht (09.30- 16.30)
Actualiteit Control en Interne Beheersing (geactualiseerde herhaling seminar 26-11-2019) ‘Een seminar over de actuele ontwikkelingen op het gebied van de onafhankelijke controlfunctie, strategisch risicomanagement, de risicogerichte benadering van WSW, Aw en accountants, de spanningsvelden en dilemma´s tussen RvC, Bestuur en controller, het belang en de ongrijpbaarheid van soft controls, de toepassing van het Three Lines of Defence Model, de impact van de OOB-wetgeving en nog veel meer!’ Uit onze research blijkt dat woningcorporaties worstelen met de invulling van de (onafhankelijke) controlfunctie. Voldoende ontwikkelingen om u over bij te praten over control en interne risicobeheersing bij woningcorporaties.

Plaatje

10 juni 2020 - Hilton Soestduinen
Financiering terug op de strategische agenda Onder de nieuwe Woningwet is het nu mogelijk dat woningcorporaties failliet kunnen gaan. Financiële continuïteit is geen vanzelfsprekendheid meer. Maar het corporatiebezit laat gezonde kasstromen en alsmaar stijgende marktwaardes zien. Investeringen in duurzaamheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen vergen de komende jaren miljarden. De rente is laag en dat leidt tot lage financieringslasten. Na jarenlange relatieve rust op het financieringsfront, lijkt het financieringsvraagstuk weer bij elke corporatie nadrukkelijk op de strategische agenda te staan.Is ons financieringsstelsel niet aan een vernieuwing toe?

Plaatje

22 september 2020 - Mission Mediaplaza Jaarbeurs Utrecht (09.30- 16.30)
Financieel Beleid Woningcorporaties Het ministerie van BZK heeft de voorgestelde wijzigingen in de woningwet en het BTIV bekend gemaakt. En het EIB constateert in een recente rapportage dat de investeringsruimte voor woningcorporaties aanzienlijk kan toenemen als opbrengsten, kosten en risico’s consistent worden toegepast bij het toezicht door het WSW en de Aw. De vraag is hoe dit uitwerkt voor uw begroting en risicomanagement. Centraal thema zal de evaluatie van de woningwet en het BTIV en de gevolgen voor uw investeringen en begrotingen zijn. Ook zorgen wij voor een aantal actuele presentaties rond uw dagelijkse problematiek.

Eerdere Seminars