Seminars

Plaatje

7 februari 2019 - van de Valk Hotel Utrecht-Zuid
Corporatie Financiering in Perspectief De waarde van het bezit is sterk toegenomen, maar het betreft woningen, die beschikbaar moeten blijven voor de sociale doelgroep. De leencapaciteit hangt af van de beleidswaarde en de kasstroom. En de regelgeving (BZK, AW, WSW en achtervangers) werkt begrenzend. Hoe kunt u uw middelen optimaal inzetten? De deconfitures van Vestia, Humanitas en WSG hebben niet alleen geleid tot tot meer voorzichtigheid maar ook tot een ‘negative outlook’ van Standard & Poor’s. De LTV en rentekosten lopen terug. En de ATAD versterkt de wens om af te lossen in plaats van te investeren. Het veranderende beleid van de ECB leidt mogelijk tot hogere rentes. Is het niet beter om anticyclisch te zijn en te investeren nu de rente zo laag is? De financiering van de corporatiesector door beleggers en andere banken dan de BNG en de NWB komt maar mondjesmaat van de grond. Wat kunnen we leren van onze collega’s in het buitenland? Zijn er al andere oplossingen in beeld om de markt meer liquide en nog betaalbaarder te maken. Er zijn grote verschillen tussen de middelen en de opgaven van de individuele corporaties. Minister Ollongren kijkt naar herschikking van de middelen. Sommige corporaties zoeken daarom zelf al naar oplossingen voor deze weerbarstige vereveningsproblematiek.

Eerdere Seminars