Seminars

Plaatje

2 oktober 2019 - Congrescentrum Jaarbeurs Utrecht
Financieel Beleid Woningcorporaties Het financieel beleid van woningcorporaties is enorm in belang toegenomen! Er wordt verwacht dat u bouwt voor uw doelgroepen, huren matigt en uw woningen verduurzaamt en van het gas afhaalt. U moet uw schaarse middelen dus zo optimaal mogelijk inzetten om aan de vele vragen te voldoen. Thans speelt er meer dan ooit voor de corporatiesector! Er komen nieuwe richtlijnen voor de markttoets, het huurbeleid, de toewijzing en de borging. Er wordt gezocht naar een methode om het vermogen in de niet-Daeb te mobiliseren. En BZK studeert op de verevening tussen woningcorporaties. De beleidswaarde wordt met gezonde tegenzin omarmd. De eindwaarde sluit namelijk onvoldoende aan bij de kasstromen. Daarbij levert de waardering van het groot onderhoud, mede in relatie tot de financiƫle kant van verduurzaming, veel stof voor discussie.

Eerdere Seminars