Seminars

Plaatje

11 april 2018 - Beatrix Congrescentrum Jaarbeurs (naast CS Utrecht)
Belastingen in de Bedrijfsvoering van Woningcorporaties (Volgeboekt!) Door vennootschapsbelasting en verhuurderheffing moeten sommige woningcorporaties drie maanden huurinkomsten aan de fiscus afdragen! En er hangen opnieuw donkere wolken boven de corporatiesector. In de fiscale paragraaf van het Regeerakkoord staat namelijk dat de renteaftrek zal worden ingeperkt. De WOZ-waarde vormt de basis voor de berekening van verhuurderheffing, de ozb, de huren én de vennootschapsbelasting. Het is zodoende belangrijk om ‘in control’ te zijn over uw WOZ-waarderingen. Welke aspecten spelen hierbij een rol? De fiscale aftrekbaarheid van kosten voor onderhoud en verduurzaming is een continue bron van discussie en bovendien lopen er verschillende procedures. Wat moet u na 10 jaar integrale belastingplicht weten over de fiscale dossiers? De belastingdienst behandelt u net als andere belastingplichtige ondernemingen. U ondertekent zelf uw fiscale aangiften. Maar bent u al een professioneel opdrachtgever van uw fiscale adviseurs? Zijn belastingen al een vast onderdeel van uw plannen en uw bedrijfsvoering? Uit onze research blijkt dat de mogelijkheden nog niet altijd optimaal worden benut. Leuker kunnen wij het niet maken. Wel makkelijker! In één dag fiscaal up-to-date!

Plaatje

7 juni 2018 - Beatrixgebouw Jaarbeurs naast CS Utrecht (zaal 417)
Controller, Bestuur en Woningwet (vierde herhaling vanwege uitstekende evaluatie) In de nieuwe woningwet worden specifieke verantwoordelijkheden bij de control functie gelegd. Tevens worden criteria gesteld voor de onafhankelijkheid van de controller. Hiermee wordt beoogd dat de controller kan bijdragen aan het verbeteren van de rechtmatigheid en doelmatigheid van uw woningcorporatie. De functie omvat dus niet alleen de financiële controle en verantwoording, maar vooral ook de toets op de effectiviteit en de efficiency van de gehele organisatie. De onafhankelijkheid wordt gegarandeerd door de control functie onder te brengen in een andere afdeling dan de financiële functie. Maar zowel de financiële functie als de control functie moeten worden betrokken bij de besluitvorming. U heeft dit vastgelegd in uw financieel reglement. Maar de praktijk blijkt weerbarstig! Het onderscheid tussen financiën, control en audit blijkt soms onduidelijk en de control functie wordt daarom soms verschillend geïnterpreteerd en ingevuld. Daarom hebben wij aan gerenommeerde specialisten rond governance, financiën en control én collega’s uit de praktijk van woningcorporaties gevraagd om hun visie hoe de control functie bij woningcorporaties het meest effectief kan worden ingevuld.

Plaatje

20 juni 2018 - Hilton Soestduinen (wij verzorgen taxivervoer vanaf CS Amersfoort 10 min.)
Belastingen in de Bedrijfsvoering van Woningcorporaties (herhaling vanwege grote belangstelling) Door vennootschapsbelasting en verhuurderheffing moeten sommige woningcorporaties drie maanden huurinkomsten aan de fiscus afdragen! En er hangen opnieuw donkere wolken boven de corporatiesector. In de fiscale paragraaf van het Regeerakkoord staat namelijk dat de renteaftrek zal worden ingeperkt. De WOZ-waarde vormt de basis voor de berekening van verhuurderheffing, de ozb, de huren én de vennootschapsbelasting. Het is zodoende belangrijk om ‘in control’ te zijn over uw WOZ-waarderingen. Welke aspecten spelen hierbij een rol? De fiscale aftrekbaarheid van kosten voor onderhoud en verduurzaming is een continue bron van discussie en bovendien lopen er verschillende procedures. Wat moet u na 10 jaar integrale belastingplicht weten over de fiscale dossiers? De belastingdienst behandelt u net als andere belastingplichtige ondernemingen. U ondertekent zelf uw fiscale aangiften. Maar bent u al een professioneel opdrachtgever van uw fiscale adviseurs? Zijn belastingen al een vast onderdeel van uw plannen en uw bedrijfsvoering? Uit onze research blijkt dat de mogelijkheden nog niet altijd optimaal worden benut. Leuker kunnen wij het niet maken. Wel makkelijker! In één dag fiscaal up-to-date!

Plaatje

11 oktober 2018 - Mediaplaza Jaarbeurs tegenover CS Utrecht
Financieel Beleid Woningcorporaties (10e Editie) Op de derde dinsdag in september is het Prinsjesdag waar de plannen van de regering voor het volgend jaar worden bekendgemaakt. Hoe werkt dit beleid uit voor uw begroting en voor de beschikbare middelen voor investeringen in betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid? In de actualiteit spelen de overgang van marktwaarde naar beleidswaarde. En komt er steeds meer aandacht voor de verschillen tussen de individuele opgaven van woningcorporaties en de beschikbare investeringscapaciteit. En punt van aandacht blijft hoe u bij de toegenomen ‘workload rond compliance’ heldere keuzes in bedrijfsvoering, financiering en maatschappelijke taken maakt en ook nog werkt aan de verdere professionalisering van de bedrijfsvoering van uw woningcorporatie?

Eerdere Seminars