Seminars

Plaatje

7 december 2017 - Het nieuwe van de Van der Valk hotel Utrecht Zuid
Financiering van de Verduurzaming Woningcorporaties hebben in Aedes verband beloofd in 2018 een plan te maken hoe zij de duurzaamheidsdoelstelling voor 2050 gaan realiseren. Deze doelstellingen zijn ambitieus. Uit onderzoek blijkt dat dit vele miljarden euro’s gaat kosten! De indicatieve bestedingsruimte geeft weliswaar aan dat er ruimte is om te investeren, maar is dat voldoende? Woningcorporaties hebben immers ook nog een opgave voor nieuwbouw en betaalbaarheid. Op weg naar klimaatneutraal in 2050 kunt u een afweging maken tussen investeren in de reductie van de energievraag, of investeren in duurzame energiebronnen. Wat zijn de overwegingen daarbij? En hoe gaat u om met het vraagstuk van de huidige lage rente in relatie tot de toekomstige ontwikkelingen. Wat betekenen deze onzekerheden voor het financieel beleid van de corporatie? Welke financieringsalternatieven en bronnen kunnen aangeboord worden als de verduurzaming door corporaties gezien wordt als een stimulans voor de verduurzamingsopgave van de hele woningvoorraad in Nederland?

Plaatje

18 januari 2018 - Beatrixgebouw Jaarbeurs naast CS Utrecht (zaal 417)
Controller, Bestuur en Woningwet (herhaling vanwege goede evaluatie) In de nieuwe woningwet worden specifieke verantwoordelijkheden bij de control functie gelegd. Tevens worden er criteria gesteld voor de onafhankelijkheid van de controller. Hierdoor wordt beoogd dat de controller kan bijdragen aan het verbeteren van de rechtmatigheid en doelmatigheid. De functie omvat dus niet alleen de financiële controle en verantwoording, maar vooral ook de toets op de effectiviteit en de efficiency van de gehele organisatie. De onafhankelijkheid wordt gegarandeerd door de control functie onder te brengen in een andere afdeling dan de financiële functie. Maar zowel de financiële functie als de control functie moeten worden betrokken bij de besluitvorming. U heeft dit vastgelegd in uw financieel reglement. Maar de praktijk blijkt weerbarstig! Het onderscheid tussen financiën, control en audit blijkt soms onduidelijk en de control functie wordt daarom soms verschillend geïnterpreteerd en ingevuld. Daarom hebben wij aan gerenommeerde specialisten rond governance, financiën en control én collega’s uit de praktijk van woningcorporaties gevraagd om hun visie rond control te delen. Hoe kan de control functie bij woningcorporaties het meest effectief worden ingevuld?

Eerdere Seminars